Bæredygtig fremtid

At bekæmpe klimaforandringer og spare på naturressourcer har skabt ét af verdens hurtigst voksende forretningsområder - genanvendelsesindustrien. Det er et indlysende problem, at naturressourcerne opbruges - Fortum Recycling & Waste kan bidrage til løsningen.

Bæredygtige løsninger til gavn for virksomheder, mennesker og planeten.

Vores rapport om bæredygtighed
Fortum Waste Solutions_bæredygtighedsrapport

Mod en bæredygtig fremtid

Begrænsede råmaterialer styrer mere og mere virksomheder og samfund i retning af at udnytte ressourcerne effektivt. På Europa-niveau skønnes de økonomiske muligheder endda at være på 1,8 milliarder euro inden 2030. Ifølge OECD vokser befolkningstallet i middelklassen med 3 milliarder i takt med levestandarden. Det vurderes, at behovet for råmaterialer bliver fordoblet, for vi kommer til at forbruge mere end nogensinde før.

For at væksten, levestandarden og udviklingen i forbruget af råmaterialer er mulig, er der brug for  bedre metoder til at beskytte naturressourcer, investeringer og infrastruktur. Dette sker ikke af sig selv, men det kræver handlekraft og knowhow. Der skal etableres nye metoder, der forbedrer nytteværdien af forbrug af naturressourcer og genanvendelsen af materialer.

Fortum Recycling & Waste bidrager til et samfund baseret på cirkulær økonomi, og vi vil finde nye måder at nyttiggøre affald på, som gør fremtidens risici til muligheder.

Vi åbner døren til en renere verden

Fortum Recycling & Waste har nøglen til overblik, når vi sammen med vores kunder planlægger, hvordan det farlige affald skal håndteres. For at optimere ressourcerne er det er nødvendigt, at vi adskiller det farlige og ikke-farlige affald, vi producerer.

Nøglen til bæredygtighed sikrer, at der bliver taget hensyn til de mange og modsatrettede effekter, behandlingen af farligt affald kan medføre. På den måde bliver alle beslutninger truffet på et oplyst og velovervejet grundlag. Det er nøglen til den bedste balance mellem økonomi og en styrket CSR-profil for jeres virksomhed.
 

Fortum Waste Solutions_vores bæredygtighed_bæredygtighedsnøgle


Sporbarhed er en forudsætning

En bæredygtig løsning forudsætter kendskab til alle dele af processen. Og der skal være dokumentation gennem hele værdikæden, fra affaldet opstår, til det er slutbehandlet. Uden sporbarhed kan den samlede bæredygtighed ikke vurderes. Det giver jeres virksomhed sikkerhed for, at affaldet behandles efter de højeste internationale standarder.

Fortum Recycling & Waste er Nordens videncenter for farligt affald

Vi har opbygget omfattende viden om og erfaring med korrekt behandling af farligt affald. Det giver os et godt afsæt for også i fremtiden at være den bedste partner til bæredygtige løsninger til farligt affald.

Gør Danmark renere sammen med os

Gør Danmark renere sammen med os

Circular economy

Genanvendelse og nyttiggørelse af materialer

Fortum Waste Solutions understøtter jeres ressource- og energieffektivitet.

Solutions for sustainable cities

Den Cirkulære Økonomis Landsby i Riihimäki, Finland

Recycled materials

CIRCO-genbrugsplast i topkvalitet produceres i Finland