Genanvendelse og nyttiggørelse af materialer

Knaphed på råmaterialer stiller krav til samfundet og virksomhederne om en effektiv udnyttelse af ressourcer. Vi arbejder med alle delområder inden for ressourceøkonomi, og understøtter jeres ressource- og energieffektivitet.

Ressource- og energieffektivitet

Planlægning af en fungerende miljø-, affalds- og ressourceløsning til industrien kræver stort kendskab til affaldsstrømmenes kilder og processer. Fortum Recycling & Waste planlægger altid løsninger, der forbedrer ressource- og energieffektivitet ud fra kundens behov. F.eks. rådgiver vi vores kunder om, hvordan generering af affald kan minimeres, og hvordan processen skal ændres for at skabe affald, der er nemmere at genanvende.

Løsninger varierer fra små ændringer til meget omfattende styring af enheder. Som to yderpunkter af kundeløsninger kan nævnes en enkel ændring i fremgangsmåden ved kundens affaldssortering eller en opførelse af et helt anlæg, der udnytter kundens egne processer.

Fortum Waste Solutions_genanvendelse og nyttiggørelse af materialer

Vi forædler ikke kun affald til genbrugelige materialer, men kanaliserer dem også til ny industriel anvendelse. Hvis dette ikke er muligt, søger vi at nyttiggøre affaldet i energiproduktionen. Desuden fjerner vores slutbehandling skadelige materialer fra kredsløbet.

Vores rapport om bæredygtighed

Læs mere på engelsk