Carbon2x – genanvendte materialer fra affald

Carbon2x

Fortum Recycling & Waste etablerer pilotanlæg i Nyborg til fangst og lagring af CO2 i samarbejde med Aker Carbon Capture
Genanvendte materialer af affald

Hvert år genererer europæerne næsten 100 millioner tons affald, som ikke genanvendes, men omdannes til energi. Forbrænding er en vigtig del af det nuværende affaldshåndteringssystem. Men vi kan gøre det endnu bedre. Hos Fortum mener vi, at alt kulstof skal genanvendes. Det indebærer, at også emissioner skal omdannes til nye råstoffer. For at gøre dette i stor skala er vi nødt til at gentænke CO2 i genanvendelsen. Vi kalder vores løsning: Carbon2x.

Vi vil genbruge, genanvende og nyttiggøre så stor en del af affaldsstrømmen som muligt.

Ifølge vores estimater kan Carbon2x-programmet hjælpe med at forbedre genanvendelsesgraden af ​​plastemballager markant. Ved at anvende konceptet i stor skala kan Finland fordoble den aktuelle genanvendelsesgrad for ​​plastemballage i 2030 – samtidig kan 90 % af den kuldioxid, der frigives til atmosfæren, opsamles og absorberes i produkter.

Fortum Carbon2x - Vi gentænker CO2

Fordele med Carbon2x

Circular economy
Cirkularitet

Carbon2x øger cirkuleringen af ​​materialer ved at supplere den mekaniske genanvendelse. Der vil altid være materialer, der ikke kan genbruges – længere eller overhovedet. Eftersom disse anvendes til energi, opfanger Carbon2x den CO2, der frigives ved forbrænding, og omdanner den til nye råstoffer.

Energy production
Nye bæredygtige materialer

Carbon2x forvandler affald til værdifulde råmaterialer, der kan indgå i nye produkter, såsom plast i høj kvalitet der kan anvendes som emballage til fødevarer og lægemidler. Af hygiejniske årsager har dette ikke været muligt med mekanisk genanvendt plast.

Climate and resources
Klimaindsats

Carbon2x muliggør et lavere CO2-aftryk ved at opfange og genanvende kulstof fra affaldsforbrænding (CCU). Det kan hjælpe med til at gøre hundredvis af affaldskraftværker CO2-neutrale alene i Europa.

Fortum Recycling & Waste i Nyborg skal være klimaneutral i 2030

Målet med det danske projekt er, at gøre virksomheden klimaneutral i 2030. På længere sigt skal det farlige affald fra vores kunder ikke blot afgiftes og nyttiggøres til energi. Vi vil genanvende kulstoffet i fremstilling af nye materialer, f.eks. plast. Det er vores måde at gentænke genanvendelsen på! Vores vej til klimaneutral produktion ser sådan ud:

2023
10 mio. kr. til omfattende studie fra EU React-pulje

2024-25
Pilotanlæg etableres
Fuldskalaløsning udvikles

2026-30
Fuldskala Carbon Capture-anlæg etableres og sættes i drift