Forskning og udvikling

Fortums forsknings- og udviklingsarbejde fokuserer på at fremme cirkulær økonomi og spare på naturens ressourcer.

Fortum Waste Solutions_forskning og udvikling

Innovation

Hovedformålet er at udvikle nye genanvendelsesmetoder for affald, forøge nyttiggørelsen af affaldsmaterialer samt skræddersy kundeløsninger, der forbedrer ressource- og energieffektiviteten. Vi udvikler konstant vores processer til fordel for kunderne.

Vi deltager i forsknings- og udviklingsprojekter, der styrker miljø og affaldshåndtering. Eksperter fra universiteter og forskningsinstitutter kan blive involveret via samarbejdsprojekter og programmer.

Fortum og Neste Fonden

Fortum og Neste Fonden har til formål at støtte forskning, uddannelse og udvikling inden for natur-, teknisk og økonomisk videnskab i energisektoren. Fondens fokusområder inden for energisektoren er energiproduktion og -forbrug samt rene energiløsninger til trafik.

Fonden tildeler stipendier, hæderspriser eller lignende økonomisk støtte til aktiviteter, der understøtter målet samt til kommunikations- og publikationsaktiviteter. Flerårigt tilskud kan også accepteres som et fast beløb til klart definerede formål.

Læs mere om ansøgning og tildeling af stipendier fra Fortum og Neste Fonden her.

"For at være førende på det fremtidige energimarked, skal vi tackle de kommende udfordringer på flere fronter. Det kan vi ikke gøre alene. Vi vil samarbejde med de bedste eksperter, institutioner og forskere. Gennem tildeling af stipendier fra Fortums Miljøfond støtter vi forskning, uddannelse og udvikling inden for energibranchen."

Pekka Lundmark, CEO og formand for Fortums Miljøfond