Forskning og udvikling

Fortums forsknings- og udviklingsarbejde fokuserer på at fremme cirkulær økonomi og spare på naturens ressourcer.

Innovation

Hovedformålet er at udvikle nye genanvendelsesmetoder for affald, forøge nyttiggørelsen af affaldsmaterialer samt skræddersy kundeløsninger, der forbedrer ressource- og energieffektiviteten. Vi udvikler konstant vores processer til fordel for kunderne.

Vi deltager i forsknings- og udviklingsprojekter, der styrker miljø og affaldshåndtering. Eksperter fra universiteter og forskningsinstitutter kan blive involveret via samarbejdsprojekter og programmer.

Fortums Miljøfond

Formålet med Fortums Miljøfond er at fremme og støtte innovativ forskning, produktudvikling og ekspertise til fordel for miljøsektoren. Det gælder især affaldshåndtering, genanvendelse af materialer, nyttiggørelse af affald og behandling af farligt affald samt retablering af jord og vandløb.

Til dette formål giver fonden stipendier til forskningsinstitutter, forskergrupper og forskere. Stipendier kan også bevilges til finansiering af hovedopgaver, specialer og disputatser.

I 2017 blev i alt 695.830 euro tildelt i stipendier til 39 forskningsprojekter med relevans for miljøudvikling. Læs mere om tildeling af stipendier her.

"For at være førende på det fremtidige energimarked, skal vi tackle de kommende udfordringer på flere fronter. Det kan vi ikke gøre alene. Vi vil samarbejde med de bedste eksperter, institutioner og forskere. Gennem tildeling af stipendier fra Fortums Miljøfond støtter vi forskning, uddannelse og udvikling inden for energibranchen."

Pekka Lundmark, CEO og formand for Fortums Miljøfond