Certifikater

Vores certificeringer er jeres garanti for kvalitet, miljøhensyn og sikkerhed i arbejdet.

Certifikater sikrer høj kvalitet

Fortum Waste Solutions' anlæg, kontrolsystemer og services i Norden er certificerede efter standarderne ISO 9001 for kvalitetskontrol, ISO 14001 for miljøledelse og OHSAS 18001 for sikkerhed. Det er jeres garanti for helhedsorienteret miljøledelse af høj kvalitet, som løbende forbedres.

Vores certifikater

ISO 9001-certificeringen for udvikling af et kvalitetsstyringssystem fungerer som en del af den øvrige administration og processtyring og garanterer en kundeorienteret tilgang til den systematiske kvalitetsforbedring.

ISO 14001-certificeringen understøtter administrationen af miljøanliggender, bl.a. for at gøre interessenterne opmærksomme på vores fokus på miljøansvarlighed og overholdelse af miljølovgivningen.

OHSAS 18001-certificeringen fremmer sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, så sundheds- og sikkerhedsmæssige problemer tages op som en del af hverdagens aktiviteter.

Certifikat for godkendt kvalitetsledelsessystem (Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 545 af 30. maj 2014) for autoriseret elinstallatørvirksomhed.

ISO 17025-certificeringen dokumenterer vores kompetencer, som det eneste laboratorium i Danmark akkrediteret til analyser af affald. F.eks. spildevand, perkolat, slagger, aske, forurenet jord, olier eller andre prøver.

Achilles JQS certificeringen understøtter vores forudsætninger for at levere kvalitetsløsninger til olieindustrien i Norge og Danmark.

Certifikat overblik for vores anlæg

Fortum Recycling and Waste Solutions_certifikat overblik

Kontakt

Eva Lund
EHSQ Manager
Tel: +45 6331 7271
eva.lund@fortum.com