Godkendelser og tilladelser

Med afsæt i en række godkendelser og tilladelser udfører vi en vigtig opgave med at fjerne de farlige stoffer fra kredsløbet til gavn for samfund og miljø.

Hos Fortum Waste Solution Danmark

I Danmark driver Fortum Waste Solutions behandlingsanlæg til farligt affald og olie/vand-blandinger i Nyborg, Esbjerg og Århus.

Alle Fortum Waste Solutions' oplag og virksomheder, som behandler farligt affald, reguleres af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og godkendelsesbekendtgørelsen.

Udledning af spildevand er reguleret i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 og spildevandsbekendtgørelsen.

  • Udledning direkte til en recipient meddeles i en udledningstilladelse
  • Tilslutning af spildevand til det kommunale renseanlæg meddeles i en tilslutningstilladelse

Her finder du:

Find øvrige gældende miljøgodkendelser og tilladelser for vores anlæg til farligt affald og olie/vand her.

Kontakt

Miljøvagten

I normal åbningstid fra kl. 7.30 til 15.30
Tel: +45 2345 5528
ehsq.danmark@fortum.com