Godkendelser og tilladelser

Med afsæt i en række godkendelser og tilladelser udfører vi en vigtig opgave med at fjerne de farlige stoffer fra kredsløbet til gavn for samfund og miljø.

Hos Fortum Recycling & Waste Danmark

I Danmark driver Fortum Recycling & Waste behandlingsanlæg til farligt affald i Nyborg.

Vores oplag og virksomhed, som behandler farligt affald, reguleres af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og godkendelsesbekendtgørelsen.

Udledning af spildevand er reguleret i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 og spildevandsbekendtgørelsen.

  • Udledning direkte til en recipient meddeles i en udledningstilladelse
  • Tilslutning af spildevand til det kommunale renseanlæg meddeles i en tilslutningstilladelse

Her finder du:

Find øvrige gældende miljøgodkendelser og tilladelser for vores anlæg til farligt affald her.

Kontakt

Miljøvagten

I normal åbningstid fra kl. 7.30 til 15.30
Tel: +45 2345 5528
ehsq [dot] danmark [at] fortum [dot] com