Kvalitet

Et funktionelt ledelsessystem etableres via aktiv interaktion med alle interessenter.

Udvikling kræver kvalitetskontrol

Fortum Waste Solutions ledelsessystem bygger på kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og sikre administrationssystemer.

Med afsæt i vores ISO 9001 certificering videreudvikler vi systematisk kvaliteten og de faktorer, som påvirker den. Åben diskussion og interaktion mellem medarbejdere og interessenter er forudsætningen for implementering af høj kvalitet.

Sådan sikrer vi pålidelig og sporbar service:

  • Vores serviceydelser i Danmark er alle certificeret ifølge ISO-standarderne.
  • Vi arbejder i overensstemmelse med alle relevante krav.
  • Håndteringen af materialestrømme skal følges, og vi sikrer kunderne, at håndteringen er korrekt.
  • Fortum Waste Solutions har en aktiv dialog med kompetente myndigheder.

Kontakt

Eva Lund
EHSQ Manager
Tel: +45 6331 7271
eva.lund@fortum.com

Vi samler miljø, kvalitet og arbejdsmiljø i én driftspolitik