Sikkerhedskursus for eksterne leverandører

Alle, som udfører arbejde hos os, skal gennemføre et sikkerhedskursus. Det skal sikre interne og eksterne medarbejderes kendskab til de sikkerhedsmæssige udfordringer, der kan opstå hos os.

Sikkerhedskurset udbydes via det svenske firma Standard Solutions Group (SSG) og gennemføres på www.ssg.se. Kurset består af:

  • Et generelt modul, som gennemføres før arbejde på et af vores anlæg i Danmark (ca. 2 timer)
  • Et ekstra modul, som gennemføres før arbejde på vores anlæg i Nyborg (ca. 20 min)

I 'relaterede dokumenter' finder du relevante vejledninger. For at få adgang til kurserne skal du: (Find relevant guidance under 'relaterede dokumenter'. To access the courses, you have to):

1. Oprette virksomheden i SSG / SSG company registration

2. Oprette medarbejdere i SSG / SSG employee registration

3. Læs SSG vejledning / Read SSG guide

Som dokumentation for sikkerhedsuddannelsen modtager du et personligt adgangskort - SSG-entre-pass (direkte fra SSG). Det skal altid medbringes og forevises, når det forlanges. Kontakt SSG-support (svensk- og engelsktalende) eller Fortum, hvis I har spørgsmål eller brug for hjælp. Læs mere om SSG Entre på engelsk her.

Uddannelsen gælder for en periode på 3 år. Leverandøren afholder selv egenbetalingen for support, administration og adgangskort på 900 svenske kr. pr. person. Beløbet faktureres direkte fra SSG.

Fortum forventer, at den erhvervede viden om sikkerhed og miljøkrav efterleves ved arbejde på vores anlæg. Skulle det mod forventning ikke ske, forbeholder vi os ret til at sanktionere leverandøren ift. alvorligheden. Manglende overholdelse af sikkerhedsregler kan medføre påtale, advarsel eller bortvisning uden kompensation.

Brev til leverandører om sikkerhedskursus

Letter to supplier regarding safety course

Vi ser frem til at forbedre sikkerheden for alle medarbejdere sammen med jer.

Kontakt

SSG Support

Tel: +46 6014 1510
support@ssg.se

Frederik Møller Pedersen

EHSQ Advisor
Tel: +45 3085 8154
frederik.moller.pedersen@fortum.com

CS17

Sikkerhedskursus for chauffører

Medvirk til at øge sikkerheden på vores arbejdsplads!