Sikkerhedskursus for medarbejdere og leverandører

Alle interne medarbejdere og leverandører, som udfører arbejde hos Fortum Recycling & Waste, skal gennemføre et sikkerhedskursus. Sikkerhedskurset skal sikre kendskab til gældende regler og praksis for sikkerhed hos Fortum, så du kan komme sikkert gennem arbejdsdagen, når du arbejder hos os.

Læs mere om baggrunden for sikkerhedskurset her:

Brev til leverandører om sikkerhedskursus
Letter to supplier regarding safety course

Sikkerhedskurset udbydes via det svenske firma Standard Solutions Group (SSG) og gennemføres på www.ssg.se. Kurset består af:
• Et generelt modul, som gennemføres før arbejde på et af vores anlæg i Danmark (ca. 2 timer)
• Et lokalt modul, som gennemføres før arbejde på vores anlæg i Nyborg (ca. 20 min)

Read more about SSG Entre (in English).

Som leverandør til Fortum Recycling & Waste skal du selv bestille og gennemføre sikkerhedskurserne hos SSG, før du møder op hos Fortum. Som hjælp til processen har Fortum udarbejdet nedenstående vejledninger:

1. Oprette virksomheden i SSG / SSG company registration

2. Oprette medarbejdere i SSG / SSG employee registration

3. Vejledning til SSG-kurser / Instructions for SSG courses

Kurserne er gyldige i en periode på 3 år. Leverandøren afholder selv egenbetalingen for kurser, support, administration og kursusdokumentation på 900,- svenske kr. pr. person. Beløbet faktureres direkte fra SSG.

Som dokumentation for sikkerhedskurset modtager kursisten et personligt adgangskort – SSG-Access - direkte fra SSG. Kortet skal altid medbringes hos Fortum og forevises, når det forlanges.

Kontakt SSG-support (svensk- og engelsktalende) eller Fortum, hvis I har spørgsmål eller brug for hjælp.

Fortum forventer, at den erhvervede viden om sikkerhed efterleves ved arbejde på vores anlæg. Skulle dette mod forventning ikke ske, forbeholder vi os ret til at sanktionere leverandøren ift. alvorligheden. Manglende overholdelse af sikkerhedsregler kan medføre påtale, advarsel eller bortvisning uden kompensation.

Vi ser frem til at forbedre sikkerheden for alle medarbejdere sammen med jer.

Kontakt

SSG Support

Tel: +46 6014 1510
support [at] ssg [dot] se

Inge-Lise U. Andersen

Business Specialist
Tel: +45 6331 7242
inge-lise [dot] andersen [at] fortum [dot] com

References

Sikkerhedskursus for chauffører

Medvirk til at øge sikkerheden på vores arbejdsplads!

Tag sikkerhedskursus for chauffører