Vi beregner klimaeffekten ved jeres affald

Der har aldrig været større fokus på den samlede klimapåvirkning ved jeres virksomhed og produktion. Jeres kunder ønsker bæredygtige produkter og services. Samtidig er I underlagt ambitiøse klimakrav fra myndighederne. Vi leverer dokumentationen for klimaeffekten ved slutbehandlingen af jeres farlige affald til brug for jeres klimarapportering.

Climate and resources
Klimaeffekt

Vi dokumenterer klimaeffekten for jeres farlige affald

Low emissions
CO2-ækvivalenter

Emission og undgået emission via energinyttiggørelse og genanvendelse

Cost efficient
Værdi

Carbon footprint baseret på standardiseret beregningsmodel

Carbon footprint beregning

Bevidstheden om jeres virksomheds klimapåvirkning er vigtigere end nogensinde. Det mærker vi på efterspørgslen efter CO2-beregninger (carbon footprints) på effekten af slutbehandlingen af vores kunders farlige affald.

For at imødegå dette behov har vi, i samarbejde med en ekstern partner, udviklet en CO2-beregner, der bygger på en standardiseret beregningsmodel. Den gør det muligt for os at tydeliggøre og detaljere klimaaftrykket for vores behandling af jeres farlige affald. Resultatet kan I med fordel bruge i jeres klimarapportering.

Sådan gør vi 

Vi kortlægger Co2-ækvivalenter for jeres farlige affald på baggrund af fælles viden om bl.a. parametre som affaldstype, mængde, vandindhold og transportafstand. 

Beregningen omfatter både:

  • Direkte emissioner, generet ved vores affaldsbehandling
  • Undgåede emissioner, som følge af nyttiggørelse af affaldet til energi (fjernvarme og el) samt genanvendelse af jern, metaller og olie.

Prisen for jeres carbon footprint bygger på karakteren af jeres affald og afhænger af, hvor mange forskellige fraktioner I leverer.

Hvad kræver det af jer?

Det eneste du behøver at gøre er at henvende dig til din faste kontaktperson hos os, så tager vi dialogen med dig om de konkrete parametre til beregning af jeres carbon footprint.

Jørn C. Tidemann

Commercial Director
Tel: +45 6331 7368
Jorn [dot] Tidemann [at] fortum [dot] com

Customer service

Kundeservice

+45 8031 7100
kundeservice [dot] rws [at] fortum [dot] com

Mandag - torsdag kl. 7-16 og fredag kl. 7-15 (CET)
Du er altid velkommen til at kontakte vores Kundeservice på telefon eller mail.