Bliv vores nye Operating Manager i Forbrændingsafdelingen

Vi søger en afløser for en af vores etablerede Operating Managers, som går på efterløn. Stillingen som Operating Manager i vores Forbrændingsafdeling er et ansvarsfuldt og selvstændigt job, hvor hverdagen til tider er præget af stor travlhed. I teamet hjælper vi hinanden og udviser gensidig respekt og fleksibilitet.

Operating Manager

Dit ansvar

 • Monitorere og sikre optimal drift af forbrændingslinjer, hjælpeanlæg samt energianlæg, herunder turbiner.
 • Deltage proaktivt i optimering, forbedring og standardisering af processer.
 • Rapportere fejl på procesudstyr via vores vedligeholdelsessystem, Maximo.
 • Forestå indsatsledelsen af Fortums beredskab i brand- og ulykkessituationer.

Dine kvalifikationer

 • Teknisk eksamen på maskinmester-niveau.
 • Gerne erfaring med at drive større og komplekse procesanlæg.
 • Kedelpasser-certifikat vil være en fordel.
 • Går forrest, når det gælder sikkerhed og miljø på alle områder.
 • Bevarer overblikket, selv når det går stærkt.
 • Gerne erfaring med Lean og teamorganiseret arbejde.
 • Du forstår din rolle som nøgleperson i teamet, der sikrer et godt samarbejde og en sikker drift af procesanlæggene.

Vi tilbyder dig

Du vil efter oplæring indgå i en turnusordning mellem de syv Operating Managers. Forløbet forventes at vare ca. to måneder på dag-tid og efterfølgende 12 måneder med forskellige kollegaer på vagten.

På dag-tid hjælper du med den daglige drift af især vores røggas- og spildevandsrensning. Du afholder tavlemøder samt deltager i møder og mindre projekter på tværs af afdelinger. I perioden med treholdsskift fordeler dag-, aften-, natte- og weekendvagter sig jævnt.

Vi ønsker, at vores nye Operating Manager bidrager proaktivt ved at komme med forbedringsforslag, der optimerer processerne og tilfører værdi.

Send os din ansøgning

Indsend din ansøgning og dit CV sendes til os her

Fortum Waste Solutions A/S ønsker at fremme mangfoldighed, hvorfor alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Tiltrædelse januar 2020 eller efter nærmere aftale. Samtaler afholdes løbende.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Incineration Manager Kenneth Simonsen, mobil: 2529 1357.

Gør Danmark renere sammen med os