EHSQ Manager hos Fortum Recycling & Waste

Fortum Recycling & Waste Solutions A/S søger EHSQ Manager til at stå i spidsen for et ambitiøst team i en virksomhed, hvor EHSQ er et absolut fokusområde.

Er du klar til en stilling, hvor du sikrer menneskers sikkerhed, sundhed og velvære, og samtidig sikrer compliance for virksomheden gennem ledelsessystemet? Virksomheden er en miljømæssigt bæredygtig forretning, der bidrager til at skabe en renere verden. Bliv en del af Fortum Recycling & Waste Solutions i Danmark, en stor international, likvid miljøvirksomhed. Join the Change.

Fortum Recycling & Waste Solutions i Nyborg søger en ambitiøs og dedikeret EHSQ Manager, der vil få ansvaret for et team på tre medarbejdere. Du bliver med reference til den Nordiske EHSQ Director ansvarlig for at sikre fortsat fokus på og udvikling af EHSQ i den danske organisation med udgangspunkt i anlægget i Nyborg, men også anlæggene i Esbjerg og Aarhus samt i forskellige kundeprojekter. Du bidrager til at sikre, at EHSQ bliver en naturlig del af den måde, man arbejder på, så alle medarbejdere automatisk får EHSQ ind i såvel projektarbejde som i det daglige arbejde. Du har dit eget budget, bliver en del af den nordiske EHSQ Directors lederteam og vil på den måde få mulighed for sparring og læring på tværs af de nordiske lande. Desuden vil du også tage del i lokale ledelsesteams.

Det danske EHSQ team arbejder tæt sammen med en lang række stakeholders (ledere/medarbejdere, kunder samt gruppefunktioner i Sverige, Norge og Finland). Dette giver en unik mulighed for at udvikle dig selv både menneskeligt og fagligt samt bygge relationer i en stor international organisation, hvor EHSQ er en vigtig del af forretningen. 

Ansvarsområde

Din primære opgave som EHSQ Manager vil dels være at sikre, at organisationen altid arbejder indenfor lovgivningens rammer og Fortums interne retningslinjer, og dels at være en proaktiv sparringspartner. Dette vil kræve, at du bevæger dig rundt i organisationen, bygger relationer samt skaber forståelse for vigtigheden af EHSQ som en medspiller i forretningen. Du skal endvidere medvirke til at sikre, at vi udvikler vores arbejdsgange indenfor rammerne af standarderne ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001. 

Dine opgaver inkluderer også, at du:

  • Planlægger nødvendige aktiviteter iht. lovgivning herunder overholdelse, overvågning og rapportering
  • Identificerer påvirkninger på kvalitet, miljø, sundhed og sikkerhed for mennesker samt forretningsrisici forbundet med EHSQ
  • Implementerer passende, forebyggede handlinger og træning inden for EHSQ-relaterede områder for at sikre et højt niveau af EHSQ-awareness i organisationen og derigennem sikre forretningen
  • Koordinerer budgetteringsproces relateret til centrale/lokale EHSQ-aktiviteter
  • Støtter udviklingen af EHSQ-systemer i gruppen og sikrer den lokale implementering
  • Sikre et konstruktivt samarbejde med myndigheder ifm. byggeri, arbejdsmiljø, brand, miljø og risikomyndigheder
  • Bidrager til det tværgående samarbejde og horisontal EHSQ-læring mellem produktionsanlæg
  • Generelt har et mandat til at træffe beslutninger inden for ansvarsområdet, iht. virksomhedens politikker, procedurer, gældende lov og tilladelser
     

EHSQ-Manager med lysten til at skabe en positiv forskel

Du har sandsynligvis en Master indenfor en teknisk uddannelse og har arbejdet med ledelsessystemer, compliance og sikkerhed i en produktionsvirksomhed, gerne i en risikovirksomhed, der arbejder med kemiske processer, og hvor du har udfyldt en rolle som manager- eller teamleder for et mindre EHSQ-team. Her har du lært vigtigheden af at kommunikere, bygge relationer og skabe en positiv forandring.

Du evner at bringe EHSQ strategi- og lovgivning ned på et praktisk og brugbart niveau, hvor det giver mening for virksomhedens medarbejdere og ledelse, samtidig med at du kan se sammenhængen i et større perspektiv. Du har en naturlig gennemslagskraft, kombineret med en stor vedholdenhed og evne til at sikre de nødvendige forandringer gennem et positiv og lærende mindset.

Vi kan tilbyde dig

Hos Fortum Recycling & Waste Solutions er vores vision en renere verden. Vores mission er at engagere vores kunder og samfund til at drive forandringen mod en renere verden. Vi tror på, at vi er en del af løsningen på klimaforandringerne. Vi giver vores dygtige medarbejdere muligheder for sammen at skabe nye løsninger samtidig med kontinuerlig faglig opgradering og personlig udvikling. Du får mulighed for at arbejde i en stor international organisation, hvor du har adgang til et stort professionelt netværk. Desuden tilbydes du en række attraktive vilkår som fitnesscenter, healthcare- og fritvalgsordning med mere.

Din ansøgning

Vi samarbejder med Brinch & Partners på denne rekruttering. Har du spørgsmål vedrørende stillingen eller Fortum, er du velkommen til at kontakte Partner Jens Chr. Jensen på +45 7020 2328. 

Vi indkalder og afholder samtaler løbende fra uge 9, indtil den rette kandidat er fundet. Vi ser derfor meget frem til snarest at modtage din motiverede ansøgning og CV her.