Genanvendelse og nyttiggørelse af materialer

Knaphed på råmaterialer fører samfundet og virksomheder mod en effektiv udnyttelse af ressourcer. Fortum Waste Solutions agerer på alle delområder inden for ressourceøkonomi og understøtter kunders ressource- og energieffektivitet.

Ressource- og energieffektivitet

Planlægning af en fungerende miljø-, affalds- og ressourceløsning til industrien kræver stort kendskab til affaldsstrømmenes kilder og processer. Fortum Waste Solutions planlægger altid løsninger, der forbedrer ressource- og energieffektivitet ud fra kundens behov. F.eks. rådgiver vi vores kunder om, hvordan generering af affald kan minimeres, og hvordan processen skal ændres for at skabe affald, der er nemmere at genanvende.

Løsninger varierer fra små ændringer til meget omfattende styring af enheder. Som to yderpunkter af kundeløsninger kan nævnes en enkel ændring i fremgangsmåden ved kundens affaldssortering eller en opførelse af et helt anlæg, der udnytter kundens egne processer.

Fortum Waste Solutions_genanvendelse og nyttiggørelse af materialer

Vi forædler ikke kun affald til genbrugelige materialer, men kanaliserer dem også til ny industriel anvendelse. Hvis dette ikke er muligt, søger vi at nyttiggøre affaldet i energiproduktionen. Desuden fjernes der skadelige materialer fra kredsløbet igennem behandlingen.

Konkrete skridt mod mere omfattende ressourcekredsløb

Økoraffinaderiet i Den Cirkulære Økonomis Landsby i Riihimäki løfter husholdningsaffaldets genanvendelsesgraden, når f.eks. plast og bioaffald kan omdirigeres blandet affald til genanvendelse.

Fortum Waste Solutions fremstiller også kædeolie til skovindustriens maskiner af klar affaldsolie på sin afdeling i Jämsänkoski. Korrekt behandlede smøreolier kan genanvendes uendeligt.

Vores rapport om bæredygtighed