Fortum har løsningen på den endelige oprensning af giftforureningen ved Høfde 42

Fortum Recycling & Waste har udviklet, testet og opskaleret en effektiv og bæredygtig oprensningsløsning til generationsforureningen ved Høfde 42, som bygger på teknologien "Multi-purpose On-site Phase Separator (MOPS)". Metoden er kernen i vores endelige tilbud til Region Midtjylland, som den 16. oktober 2023 er indsendt som led i genudbuddet vedrørende Høfde 42. Fortum byder på løsningen i samarbejde med DGE A/S, Hans Frisesdahl A/S og Econ Industries Systems GmbH.

Høfde 42
Fortum Recycling & Waste prækvalificeret til oprensning af generationsforureningen ved Høfde 42

Fortums proces til oprensning af Høfde 42

Fortum udvikler bæredygtige løsninger, som beskytter og genanvender naturens ressourcer. MOPS-teknologien (Multi-purpose Onsite Phase Separator) har stort potentiale både lokalt og globalt, fordi mange jordforureninger kalder på netop denne type renseproces. I kombination med VacuDry®-behandling udgør den en effektiv og komplet on-site behandling af forurenende stoffer, der minimerer behov for transport, ekstern behandling, omkostninger og CO2.

MOPS kan groft sagt betegnes som en stor industrivaskemaskine med forskellige trin. I processens kerne højtryksspules sandet med en særlig væske, der udskiller de forurenede stoffer i en slamfase. Procesvandet genanvendes i behandlingen. Slammet og særligt ildelugtende sand slutbehandles i en VacuDry®-proces. Derefter kan det rensede sand genanvendes.

MOPS-teknologien på to minutter