Fortum igangsætter en miljøvurderingsprocedure (VVM) for Loviisa-kernekraftværket i Finland

13 August 2020, 08:08

Internatlional høring ifm. miljøvurdering af det finske Loviisa kraftværk

Fortum (Power and Heat Oy) har indledt en miljøvurderingsprocedure (VVM) for Loviisa-kernekraftværket i Finland. Proceduren vurderer miljøpåvirkningerne af den potentielle levetidsforlængelse af kraftværket eller alternativt nedlukning af kraftværket såvel som miljøpåvirkningerne af det endelige behandlings- og bortskaffelsesanlæg for lav- og mellemradioaktivt affald.

VVM-programmet, der blev offentliggjort i august 2020, inkluderer Fortums plan for vurdering af miljøpåvirkninger samt organisering af kommunikation og deltagelse. En miljøkonsekvensvurdering vil blive udført på baggrund af VVM-programmet og de udtalelser og udsagn, der er afgivet om programmet. Resultaterne af vurderingen vil blive præsenteret i miljøvurderingsrapporten.

Den koordinerende myndighed i projektets VVM-procedure er Ministeriet for økonomiske anliggender og beskæftigelse i Finland, og den koordinerende myndighed under den internationale høring er Finlands miljøministerium.

Nuclear power

Miljøvurdering af Loviisa kernekraftværket

Læs program på dansk her
Earth globe

Yderligere information om VVM-programmet

Læs mere på engelsk
Contact by phone

Kontakt vores eksperter

Kontaktinformation