Ledige stillinger

Vi har brug for dine kompetencer til at skabe en renere verden baseret på bæredygtige løsninger og cirkulær økonomi. Vi tilbyder spændende karrieremuligheder på forskellige områder.

Job hos os

Orienter dig nærmere her om ledige stillinger hos os.

Se her

Vores værdier

Vi ønsker at agere på en måde, som vores medarbejdere kan være stolte af. Vores værdier fungerer som kompas, når vi træffer beslutninger i det daglige.

Etiske retningslinjer

Læs vores etiske retningslinjer her.