Emballager til ethvert formål

Fortum tilbyder emballager til alle typer af farligt affald. Du kan købe egne emballager eller leje returemballager efter behov.

Fortum tilbyder emballager til ethvert formål

Køb eller lej jeres emballager hos os

Farligt affald skal emballeres korrekt. Vi hjælper jer med præcis den emballage, I har brug for. Du kan købe småemballager, papkasser, spændelågsfade, spunstrumler og leje en lang række andre emballager. Læs mere om de forskellige emballagetyper her:

Småemballager
Velegnet til flydende affald. F.eks. organisk kemisk affald, uorganisk kemisk affald samt olieaffald.

Papkasser
Velegnet til f.eks. tomme småemballager, kit, fugemasse, tomme spaydåser eller lyskilder.

Spændelågsfade
Velegnet til f.eks. fast organisk og uorganisk kemisk affald, medicinal- og laboratorieaffald og tomme blandede småemballager.

Spunstromler
Velegnet til f.eks. organisk kemisk affald, uorganisk kemisk affald samt olieaffald.

Leje af returemballager
Containere, storcontainere, lyskildecontainere, palletanke, akkumulatorkasser, boxe, Fortum-paller, palletanke med diverse tilbehør til en sikker affaldshåndtering.  

Almindelige krav til emballager

  • Emballagen skal være egnet til det affald, den indeholder
  • Emballagen skal være tæt
  • Emballagen skal kunne lukkes forsvarligt
  • Rester af affald udvendig på emballagen fjernes
  • Gamle mærkesedler, som ikke svarer til indholdet, fjernes eller slettes
  • Vægtgrænserne for emballagetypen skal overholdes
Læs mere
Customer service

Kundeservice

+45 8031 7100
kundeservice [dot] rws [at] fortum [dot] com

Mandag - torsdag kl. 7-16 og fredag kl. 7-15 (CET)
Du er altid velkommen til at kontakte vores Kundeservice på telefon eller mail.