Korrekt affaldsdeklarering

Før I sender jeres affald til os, skal der udarbejdes en deklaration og tilhørende etiketter.
Ring til os, så laver vi begge dele til jer.

Vi kan hjælpe jer med deklarationen

Som leverandør af farligt affald er jeres virksomhed ansvarlig for, at affaldet mærkes og deklareres korrekt. Deklarationen er jeres bestilling på behandling af farligt affald hos Fortum. Hver affaldstype skal have sin egen deklaration. Den beskriver bl.a. art, oprindelse og EAK-kode for hver affaldstype. Deklarationen skal underskrives af jer, inden I leverer affaldet til os. Jeres underskrift bekræfter at oplysningerne på deklarationen er korrekte.

Fortum udarbejder gerne deklarationerne i samarbejde med jer. Oplysningerne gemmer vi, så I altid kan få statistik over affaldet, og vi kan rapportere til myndighederne.

EAK-koder

Når farligt affald bliver anmeldt og registreret, skal affaldets art beskrives via en kode fra det europæiske affaldskatalog (EAK).

EAK-koden er 6-cifret og bruges til statistik og kortlægning af affaldet. Koden inddeler affaldet efter, hvilken branche affaldsproducenten tilhører. EAK-koder dokumenterer ikke entydigt affaldets art. Koderne findes i bekendtgørelse om affald nr. 1309 af 18. december 2012 bilag 2.

Fortums positivliste viser EAK-koderne for de affaldstyper, vi har godkendelse til at modtage og behandle.

Mærkning af emballage

Emballager til transport af farligt affald skal mærkes efter nogle enkle regler. Mærkningen skal først og fremmest vise, hvilken slags affald, der transporteres.

Emballager med farligt affald skal mærkes, så der ikke er tvivl om, hvilken affaldstype emballagen indeholder. Mærkningen skal samtidig overholde lovgivningen for transport af farligt gods. 

Almindelige krav til emballager

Når farligt affald opbevares, pakkes og transporteres gælder disse krav til emballagen.

  • Emballagen skal være egnet til det affald, den indeholder
  • Emballagen skal være tæt
  • Emballagen skal kunne lukkes forsvarligt
  • Rester af affald udvendig på emballagen fjernes
  • Gamle mærkesedler, som ikke svarer til indholdet, fjernes eller slettes
  • Vægtgrænserne for emballagetypen skal overholdes
Læs mere

Korrekt deklarering, emballering og mærkning af farligt affald

Hvad er farligt affald? Og hvordan skal det håndteres?

Læs mere
Customer service

Kundeservice

+45 8031 7100
kundeservice [dot] rws [at] fortum [dot] com

Mandag - torsdag kl. 7-16 og fredag kl. 7-15 (CET)
Du er altid velkommen til at kontakte vores Kundeservice på telefon eller mail.