Korrekt beskyttelsesudstyr

Det er forbundet med risici at håndtere farligt affald. Personlige værnemidler beskytter, forebygger og minimerer de risici, som arbejdet omfatter.

Personlige værnemidler

Personlige værnemidler omfatter sikkerhedshandsker og -sko, heldækkende tøj og beskyttelsesbriller - og når det er nødvendigt, åndedrætsværn og et beskyttende forklæde.

Basisudstyret til forebyggelse af uheld omfatter absorberende stoffer, en skovl, en børste, spande til opsamling af stoffer og beskyttende bassiner, hvor lækkende beholdere kan placeres, samt naturligvis en ildslukker i den rette brandklasse.

Rengør altid dine beskyttelsesbriller efter brug, undersøg dem jævnligt og udskift dem med nye, når det er nødvendigt. Personlige værnemidler, der er anvendt ved håndtering af farligt affald, er i sig farligt affald, når de ikke længere bruges.

Hvad er farligt affald

Hvad er farligt affald? Og hvordan skal det håndteres?

Customer service

Kundeservice

+45 8031 7100
kundeservice [dot] rws [at] fortum [dot] com

Mandag - torsdag kl. 7-16 og fredag kl. 7-15 (CET)
Du er altid velkommen til at kontakte vores Kundeservice på telefon eller mail.