Korrekt og sikker transport

Fortum kan tilrettelægge transporten af både større og mindre mængder farligt affald. Gennem en tæt dialog med jer og indgående kendskab til jeres affald, har vi gode forudsætninger for at yde kvalificeret service ved afhentning og levere sikker transport af jeres farlige affald.

Når farligt affald også er farligt gods

Visse typer farligt affald klassificeres som farligt gods, og skal derfor overholde bestemmelserne i den Europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR) 2021. Lad Fortum løse opgaven med sikker transport af jeres farlige affald - vi har allieret os med godkendte transportører, som er specielt uddannede til opgaven. Al transport foregår i henhold til bestemmelserne i ADR.

Branchearbejdsmiljørådets Vejledning (BAR)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Hvad skal I selv sørge for?

Som afsender har I ansvaret for, at transporten af farligt gods foregår korrekt. Det kræver, at affaldet emballeres, mærkes og dokumenteres i henhold til ADR-konventionens regler, herunder at et transportdokument og en sikkerhedsanvisning følger affaldet:

  • Transportdokumentet laver Fortum på baggrund af jeres oplysninger.
  • Sikkerhedsanvisningen har transportøren pligt og ansvar for at sørge for.
  • Emballering og afmærkning sørger I for. Vores Kundeservice kan være behjælpelige med både emballager og afmærkning.

Fortums sikkerhedsvejledning

Vi dokumenterer hvert år vores aktiviteter i forbindelse med transport af farligt gods i en sikkerhedsvejledning.

I henhold til ADR konventionen har virksomhedens koordinerende sikkerhedsrådgiver pligt til at udarbejde en årsrapport, som beskriver firmaets aktiviteter i relation til transport af farligt gods.

Det primære formål med rapporten er at dokumentere aktiviteter vedr. transport af farligt gods. Her opgøres virksomhedens aktiviteter, hændelser med farligt gods, mulige forbedringer, kursusaktivitet m.m.

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

I kan søge flere råd og vejledning om transport hos Kundeservice.

Hvad er farligt affald? Og hvordan skal det håndteres?

Korrekt deklarering, emballering og mærkning af farligt affald

Læs mere
Customer service

Kundeservice

+45 8031 7100
kundeservice [dot] rws [at] fortum [dot] com

Mandag - torsdag kl. 7-16 og fredag kl. 7-15 (CET)
Du er altid velkommen til at kontakte vores Kundeservice på telefon eller mail.