Online nyheder

MOPS - vores banebrydende metode til jordrensning

04 Juni 2017, 09:32

Innovativ metode skal rense affaldsprodukter og genanvende værdifulde ressourcer.

Fortum Recycling and Waste Solutions_nyhed_MOPS_høfde 42

Vi har udviklet en ny metode, der hedder Multi-purpose On-site Phase Separator - eller bare MOPS. Den fjerner væsentlige forureningskilder fra stærkt forurenet jord samt farlige affalds- og restprodukter med minimal risiko for miljøet. Samtidig oprenser MOPS værdifulde ressourcer i affaldet. 

Fortum Waste Solutions er allerede en af Europas førende slutbehandlere af stærkt forurenet jord, og vi er konstant på udkig efter at forbedre eksisterende eller udvikle nye behandlingsmetoder.

MOPS-teknologien er et bud på en moderne, højteknologisk behandlingsproces, som:

  • kan anvendes på mange forskellige materialer
  • foregår tæt ved kilden
  • har en kort procestid
  • anvender væsentlig mindre vand end traditionelle metoder.

Endnu et bidrag til den cirkulære økonomi

MOPS-teknologien er allerede testet i mindre skala. Den har blandt andet vist sig at være god til at udskille kviksølv og isolere salte og metaller med en renhed, så de kan genbruges. Vi forventer derfor, at teknologien bidrager væsentligt til at reducere råvareforbruget og styrke bæredygtighedsprofilen på affaldsbehandlingsprocesser.

MOPS er en on-site løsning, som behandler affaldet hos og i interaktion med kunden, f.eks. gennem brug af virksomhedens spilde-vand. Derfor vil teknologien være et stærkt bidrag til den cirkulære økonomi.

Pilotprojekt

Fortum Waste Solutions A/S har fået tildelt MUDP - Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram - midler fra Miljø og Fødevarerministeriet for at realisere konceptet i forhold til specifikke fraktioner. MUDP-tilskuddet skal bruges til at gennemføre en pilottest af teknologien.

Pilotprojektet anvender og udvikler MOPS-teknologien i praksis i løbet af 2018-2019 og har tre konkrete fokusområder:

  1. At afgifte stærkt forurenet jord fra ”Høfde 42” ved Thyborøn, hvor den primære forureningskilde er kviksølv. Her vil MOPS bidrage til en væsentlig mere bæredygtig behandling. Metodens fleksibilitet sikrer den helt rigtige behandling uanset fraktionernes beskaffenhed.
  2. At oparbejde flyveaske fra forbrændingsanlæg. Asken er et restprodukt med et stort højt indhold af forskellige salte og metaller. MOPS-anlæggets evne til at høste værdifulde materialer med samtidig afgiftning vil reducere behovet for deponering af restprodukter.
  3. At udvinde fosfor fra slam fra vandbehandlingsanlæg.

Læs mere om Ecoinnovation og MUDP her.

Følg med i MOPS-pilotprojektet på LinkedIn.

Yderligere information

Jesper Hansen, Communications Specialist, Fortum Waste Solutions A/S, +45 6331 7373, jesper [dot] hansen [at] fortum [dot] com