Online nyheder

Brand slukket og anlæg sikret

13 Februar 2018, 16:45

Seneste opdatering:

Politi og beredskab har ca. kl. 16.30 afsluttet slukningsindsatsen og sikret, at der ikke længere er røgudvikling og brand i vores modtageanlæg til fast affald. Beredskabet har ikke konstateret en specifik kilde til branden. Heller ikke Fortums egne undersøgelser af den seneste periodes affaldsdeklarationer og -leverancer til anlægget har umiddelbart givet anledning til ekstraordinære forholdsregler.

I de kommende dage følger vi op på sikkerhedsbarrierer og -procedurer samt foretager en samlet evaluering af hændelsesforløbet.


Ca. kl. 23.00 den 12. februar opstod der en røgudvikling på vores modtageanlæg til fast affald, som detekteres af vores alarmsystem og lokaliseres af det interne vagtberedskab. Vagtberedskabet påbegynder slukningsarbejdet og ca. kl. 23.40 ankommer politi og eksternt beredskab. Ingen personer er kommet til skade.

Kl. ca. 02.00 udsendte myndighederne en lokal beredskabsmeddelelse til beboere øst for virksomheden og syd for Storebæltsvej, herunder Sommerbyen og Hjejlevej samt tilhørende sidegader om at holde sig inden døre og undgå indånding af røg. Beredskabsmeddelelsen blev ophævet kl. ca. 05.00. Politiet råder borgere i området til at søge egen læge, hvis de føler ubehag.

Beredskabet har situationen under fuld kontrol. Det berørte område er sikret og afspærret. Arbejdet på øvrige anlæg er genoptaget.

I samarbejde med beredskabet undersøger vi nu brandens nærmere årsag.