Online nyheder

Fortum Recycling & Waste skaber værdi af restprodukt fra AVV

18 April 2018, 13:52

Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S ( AVV) har efter en udbudsproces indgået en to-årig aftale med Fortum Waste Solutions A/S om sortering af forbrændingsslaggen fra affaldsenergianlægget i Hjørring. AVV, der producerer ca. 20.000 tons slagge årligt, bliver dermed Fortums første kunde inden for slaggesortering i Danmark, og kontrakten baner vejen for yderligere aktiviteter.  

Som led i Fortum Recycling & Wastes forretningsstrategi i Norden udvider vi vores aktiviteter i Danmark inden for genanvendelse af restprodukter, og udfordrer dermed det eksisterende danske marked for genanvendelse af bl.a. slagge. Development Manager Jeppe Hjermitslev fortæller: ”Vi forventer, at det nye forretningsområde kan udfordre markedet med konkurrencedygtige løsninger og tilbud, som tager afsæt i Fortums stærke indsigt i materialegenanvendelse og affald-til-ressourcer. Det vil gavne både ressourcegenanvendelsen, den cirkulære økonomi og naturligvis vores kunder.

Fortum Recycling & Waste vil nyttiggøre den rene, opsorterede slagge til fundering af veje og arealer samt udsortere metal til genbrug.

Baggrund

Vejen til det nye forretningsområde i Danmark blev banet, da Fortum styrkede sine spidskompetencer til slaggegenanvendelse via opkøb af svenske Turebergs Recycling. Virksomheden er ekspert i genanvendelse af bl.a. restprodukter fra forbrændingsanlæg f.eks. slagge, aske og metaller. Turebergs Recyclings kompetencer er nu en fuldt integreret del af Fortums forretningsområde og føjer nye perspektiver til næsten 50 års erfaring med slutbehandling af farligt affald.

Foto: AVV-driftsleder Thomas Thomsen og Development Manager Jeppe Hjermitslev, Fortum Waste Solutions A/S.