Pressemeddelelse

Åbent hus på deponiet Klintholm

24 Maj 2018, 14:34

Fortum Waste Solutions A/S inviterer til åbningen af det rekreative område, vi har skabt på vores deponi for farligt affald ved Klintholm onsdag den 30. maj 2018 kl. 18-21. Åbningen er et led i Klintholm I/S’ åbent hus-arrangement.

Klintholm deponi

Fortum stoppede sin deponering af restprodukter på området i 2011 og startede planlægningen af det rekreative område. Der er gået 4 år siden det første spadestik i sommeren 2014 blev taget til genopretningen af området, der nu kan tages i brug af offentligheden.

Fortum har i perioden 1975 til 2011 deponeret ikke-genanvendelige restprodukter fra behandlingen af farligt affald på deponiet. Selv om der er skabt et rekreativt område på overfladen, er alle de miljøbeskyttende foranstaltninger fortsat i drift, og målingerne på perkolat og grundvand er lige så intensive, som da anlægget var i drift.

Ved reetableringen er der skabt gunstige vækstbetingelser for planter og dyreliv. De nye omgivelser giver bl.a. den sjældne klokkefrø mulighed for at vandre mellem to Natura 2000-områder. Det skaber grobund for udvikling af den samlede bestand af sjældne klokkefrøer.

På dagen vil du kunne færdes i naturskønne områder med stier, planter, stensætninger, vådområder og kalkoverdrev. Du kan ovenikøbet være heldig at høre den karakteristiske kvækken fra klokkefrøerne.

”Genopretningen har været en spændende proces, hvor Fortum i samarbejde med myndigheder og konsulenter har fundet en holdbar løsning. Man kalder denne type projekter for ”Waste Architecture”. Det er noget, der er spiret frem gennem de senere år, fordi man ønsker at give områderne ny værdi for besøgende uden at gå på kompromis med miljøsikkerheden,” fortæller miljøchef Eva Lund, Fortum. 

Vi glæder os til at byde alle velkommen i den smukke natur med udsigt over Storebælt. Du kan få en pølse og en sodavand og høre nærmere om deponiet og genopretningsprojektet!

Adressen er: Klintholmvej 50, 5874 Hesselager.

Åbent hus-arrangementet foregår i samarbejde med Naturstyrelsen, Lokalhistorisk Forening, Sydøstfyns Flugtskydningsforening, Fynske Fossilsamlere, Danmarks Naturfredningsforening, Svendborg Kommune, Soil Recovery A/S og Klintholm I/S.

For yderligere information:

Miljøchef Eva Lund, telefon +45 6331 7271, eva [dot] lund [at] fortum [dot] com