Online nyheder

Presseevent: For første gang i 37 år flyttes giftig jord væk fra Høfde 42

11 Juni 2018, 13:36

Onsdag den 13. juni flytter Region Midtjylland 130 tons forurenet jord fra det indkapslede område på Høfde 42 på Harboøre Tange. Det er første gang side 1981, der fjernes større mængder forurenet jord fra giftdepotet. Den forurenede jord skal bruges til to forskellige rensningsforsøg.

De 130 tons forurenet jord bliver fordelt mellem Fortum Waste Solutions A/S og Krüger A/S, som de næste par måneder skal afprøve to rensemetoder i et større MUDP-støttet pilotforsøg. Metoderne kan være løsningen på at fjerne netop pesticid og kviksølv i første omgang ved Høfde 42. Vores pilot-projekt skal teste MOPS-teknologien, der renser jorden med væske under højt tryk.

Arbejdet med at bryde membranen ved giftdepotet og grave ned til det meget forurenede jord begynder tirsdag, men først onsdag den 13. juni kan den giftige jord fjernes fra depotet på stranden. Når der graves ned i giftdepotet og jorden flyttes, kan det være forbundet med lugtgener, men det er ikke skadeligt at opholde sig på afstand af opgravningen.

Når den giftige jord fjernes fra Høfde 42, er det første gang siden 1981, der flyttes større mængder forurenet jord væk fra depotet. Dengang fjernede staten noget af det lettilgængelige forurenede jord/sand.  

Fakta:

  • Forureningen ved Høfde 42 skete tilbage i 1950’erne og 60’erne. Affaldsdepotet blev i 2006 indkapslet med en jernspuns, der sikrer Vesterhavet mod udsivning af forurening.

  • I oktober 2017 fik Krüger A/S og Fortum Waste Solutions A/S hhv. godt tre mio. kroner og knap fire mio. kroner fra Miljøstyrelsens MUDP-program 2017 (Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations-Program), som medfinansiering til at afprøve nye metoder til at rense forurenet jord/sand med udgangspunkt i forureningen på Høfde 42. MUDP er et program under Miljø- og Fødevareministeriet, der støtter udvikling, test og demonstration af miljøeffektiv teknologi.

  • Læs mere om de to forsøg her.

Praktisk til pressen

Foto og video
Pressen er velkommen til at overvære arbejdet. Det er også muligt at rekvirere nærbilleder (video og foto) fra gravearbejdet fra Region Midtjylland. Af sikkerhedsmæssige årsager er der ikke adgang til at gå ned i det opgravede område. Se kortet ift., hvor det er muligt at opholde sig under arbejdet.

Interviews
Til stede ved Høfde 42 onsdag den 13. juni 2018 er både repræsentanter fra:

  • Regionsrådet i Region Midtjylland: (kl. 11.30-12.30) regionsrådsformand Anders Kühnau (S) og formand for Udvalget for Regional Udvikling Jørgen Nørby (V)  

  • Miljø, Regional Udvikling: bl.a. kontorchef Morten Bondgaard og ingeniør Anja Melvej

  • Fortum Waste Solutions A/S: Salgsdirektør Jonathan Cope (fra kl. 08.00)

  • Krüger A/S: kemiingeniør Søren Eriksen

Pressekontakt
For praktisk information og formidling af kontakt:

Region Midtjylland: Kommunikationskonsulent Lene Christensen, 2344 8944 / lene [dot] christensen [at] rm [dot] dk

Fortum Waste Solutions: Communications Specialist Jesper Hansen, 3085 8133 / jesper [dot] hansen [at] fortum [dot] com