Pressemeddelelse

Storskalatest af sandrenseanlæg ved Høfde 42 viser overbevisende resultater

28 Maj 2020, 06:45

Fortum Recycling and Waste Solutions_City Solutions_presse-event_høfde 42_MOPS

Fortum Recycling & Waste har testet effekten af den teknologi, der kan rense det stærkt forurenede sand ved Høfde 42. Resultaterne er overbevisende. I pilottesten er 90 tons sand renset for kviksølv og pesticider til et niveau, hvor hovedparten kan bruges frit og resten til konstruktionsformål. Det gør det muligt at fjerne den historiske forurening.

Efter et længere testforløb står det nu klart, at den teknologi, som Fortum Recycling & Waste har udviklet til at rense sandet ved Høfde 42, er lige så effektiv som håbet. Den nu afsluttede pilottest viser, at teknologien kan fjerne 99,5 procent af forureningen i sandet. Det betyder i praksis, at hovedparten af sandet opfylder Miljøstyrelsens kriterier for rent jord*, og derfor kan anvendes frit, mens resten er rent nok til at kunne nyttiggøres til konstruktionsformål - eksempelvis underlag til veje.

R&D Manager hos Fortum Recycling & Waste, PhD Thomas von Kronhelm, uddyber det positive resultat: ”Op mod 80 procent af det forurenede sand kan vi få rent ved at behandle det én gang i det nye anlæg. De resterende 20 procent skal behandles to gange, hvorefter det i forhold til både kviksølv og pesticider opfylder kriterierne, så det kan nyttiggøres til konstruktionsformål. Det er overbevisende og på linje med, hvad vi havde håbet og forventet”, siger han.

Teknologien, der i daglig tale kaldes MOPS (forkortelse for Multi-purpose Onsite Phase Separator), kan groft sagt betegnes som en stor industrivaskemaskine med forskellige trin. I processens kerne højtryksspules sandet med en særlig væske, der udskiller de forurenede stoffer i en slamfase. Procesvandet genanvendes i behandlingen. Slammet transporteres til Fortum i Nyborg og brændes af ved høj temperatur. Derefter er sandet renset.

Vice President hos Fortum Recycling & Waste Kalle Saarimaa tilføjer om teknologien: ”Vi udvikler bæredygtige løsninger, som beskytter og genanvender naturens ressourcer. MOPS-teknologien har stort potentiale både lokalt og globalt, fordi mange jordforureninger kalder på netop denne type renseproces, og så er den effektiv og lokal.”

Regionerne i Danmark afleverede i marts en samlet plan for prioritering, omkostninger og oprensning af de danske generationsforureninger til miljøminister Lea Wermelin. Høfde 42 ved Harboøre Tange, der i årtier har ligget som et uløst miljøproblem, er en af de forureninger, der er undersøgt og klar til oprensning, fremgår det af planen.

Formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Midtjylland Jørgen Nørby (V) glæder sig over nyheden fra Fortum: ”Det er meget positivt, at endnu en dansk løsning er i spil, når vi skal fjerne generationsforureninger, og vi glæder os til at nærstudere resultaterne. På Harboøre Tange i Vestjylland har vi tre store generationsforureninger – to af dem, kemikaliedepotet på Høfde 42 og kemivirksomheden Cheminovas gamle fabriksgrund, er klar til at blive renset op. Vi mangler jo fortsat, at Folketinget vil prioritere penge, så vi kan komme i gang”.

FNs organisation for fødevarer og landbrug (FAO) har ligeledes vist interesse for MOPS-teknologien, der rummer internationale perspektiver for bæredygtige løsninger til miljøudfordringer og genanvendelse af ressourcer.

Baggrund

MOPS er støttet af Miljøstyrelsens MUDP-midler og omhandler både afgiftning og oparbejdelse af råstoffer. Fortums MOPS-proces fokuserer på tre forskellige matricer. For sandet fra Høfde 42 gælder det afgiftning. De to øvrige matricer afdækker teknologiens potentiale til opkoncentrering af metaller fra flyveaske og fosfor fra spildevandsslam.

*Miljø- og fødevarestyrelsen, 2021, Grænseværdier for jord

Yderligere information

Download baggrundsmateriale her:

Video: ’MOPS-processen og resultat’ (forår 2020) samt illustrationer og fotos
(Kilde: Fortum)

Video: ‘Høfde 42 og pilottesten’ (sommer 2019)
(Kilde: Fortum og Region Midtjylland)

Rapport: Resultat af MOPS-rensetest af sand fra Høfde 42 i storskala 
(Kilde: Fortum)

Pressekontakt

Jesper Hansen, Communications Specialist, Fortum Waste Solutions A/S, +45 3085 8133, jesper [dot] hansen [at] fortum [dot] com.

Følg også MOPS-projektet på LinkedIn

Resultater og proces_Teknologi til sandrensning Høfde 42