Brand i palletank og kortvarig kraftig røgudvikling hos Fortum

04 August 2020, 18:25

Kl. ca. 12.15 tidligere idag, udviklede sig en brand i en 1000 liters palletank med kemikalieaffald. Ingen er kommet til skade i forbindelse med hændelsen. Branden forårsagede en kraftig, sundhedsskadelig røgfane i en kortvarig periode. Det anbefales derfor, at man søger læge eller i alvorlige tilfælde ringer 112, hvis man har været udsat for røgen og føler sig utilpas.

Teknikere skal nu undersøge årsagen til branden. Affaldet er velkendt og dokumenteret i detaljer, og har været behandlet af Fortum i adskillige år. Branden udviklede sig omkring et tømningsanlæg, hvorfra det pågældende affald bliver ledt direkte til forbrændingsanlægget. Politi og beredskab  ankom hurtigt til anlægget, afspærrede området nord og nord/øst for virksomheden, udsendte et beredskabsvarsel og fik branden under kontrol. 

Anlægget er specielt designet til denne type affald, og har været anvendt til netop denne type affald i mange år. Anlægget, omstændighederne omkring anlægget samt affaldet, vil nu blive undersøgt af eksterne teknikere i samarbejde med Fortums egne kemikere og eksperter.

Det er selvfølgelig helt afgørende, at vi får afdækket årsagen til branden, således at en lignende hændelse ikke kan ske igen. En grundig analyse og opfølgning på en uønskede hændelser, store som små, er normal procedure på Fortum.

Forbrændingsanlæggene har ikke været berørt af branden og hændelsen, og der har således været normal drift og produktion af fjernvarme og elektricitet.

Fortum beklager den gene branden har givet anledning til i løbet af eftermiddagen.