Flere faktorer var skyld i brand hos Fortum den 4. august

27 August 2020, 13:12

En kombination af spild, jordrystelser udefra og et ustabilt stof var skyld i branden på Fortum  Recycling & Wastes anlæg den 4. august. Selvom årsagen nu er kendt, lukkes anlægget, hvor uheldet skete permanent ned, og et andet og mere sikkert tages i brug.

Efter flere ugers arbejde har eksterne brandefterforskere og Fortum Waste Solutions egne specialister nu fundet frem til, hvorfor der udbrød brand på anlægget i Nyborg den 4. august.

Det er samtidig besluttet, at anlægget, hvor palletankene brød i brand, nedlægges. I stedet vil affaldstypen fremover blive behandlet på en anden og mere sikker produktionslinje.

”Der er tale om en type affald, som vi længe har håndteret hos Fortum helt uden problemer, og det er selvfølgelig vigtigt for os at lære af ulykken. Vi har nu besluttet at flytte behandlingen af den her type affald til en anden produktionslinje, som er blevet forbedret med alle erfaringer fra uheldet. Så vi er helt sikre på, at en lignende ulykke ikke kan ske i fremtiden”, siger forretningsansvarlig Jens Peter Rasmussen.

Brandefterforskerne er kommet frem til, at årsagen til branden er et sammentræf af flere omstændigheder.

Affaldet, der bliver håndteret på stedet, har en ustabil karakter, når det kommer i kontakt med vand. Så udvikler det varme og kan selvantænde, hvis temperaturen bliver tilstrækkelig høj. Normalt er det en kombination, der håndteres helt uden problemer. Men vurderingen er, at rystelser fra en stampemaskine ved et anlægsarbejde nær ved produktionslinjen har ført til, at overfladevand og spildt affald fra en opsamlingsbeholder under anlægget har reageret. Det har sat gang i en varmeudvikling, så affaldet er endt med at selvantænde.

Fortum Recycling & Waste har sendt en redegørelse til myndighederne om sagen, hvor ingen mennesker kom til skade.