Online nyheder

Fortum Waste Solutions OW A/S solgt til Rinaldo Holding ApS

03 Maj 2021, 07:28

test

Med virkning fra den 3. maj 2021 overdrager Fortum Recycling & Waste 100% af aktierne i datterselskabet Fortum Waste Solutions OW A/S med aktiviteter og anlæg i Århus og Esbjerg til Rinaldo Holding ApS. Firmaet drives videre under navnet Nordic Oily Waste, og fortsætter sin hidtidige forretningsmodel med behandling af industriaffald. Rinaldo Holding ApS ejer yderligere Marine Partner A/S, og er kendt for deres speciale i logistik- og nedstrømningsløsninger til affaldsstrømme i den maritime sektor og industrien. Medarbejdere, kundeportefølje og aktiver overdrages i praksis i perioden frem til den 3. maj med henblik på, at virksomheden kan drives videre af den nye ejer efter denne dato.

Fortum Recycling & Wastes forretning i Danmark har hidtil dækket de to forretningsområder ”Farligt affald” og ”Olie/Vand”. Fortum Waste Solutions A/S forestår aktiviteter, der er centreret om højtemperatur-forbrænding af farligt affald i Nyborg. Datterselskabet Fortum Waste Solutions OW A/S har dækket Olie/Vand-aktiviteterne i Esbjerg og Århus. Forretningsmodellen har, og vil fortsat være, fokuseret på behandling af spildevand og oparbejdning af olie med henblik på salg til yderligere forædling eller til brug som brændsler.

Salget af Olie/Vand forretningen skal ses i lyset af, at Fortums koncernstrategi fokuserer på vækstområder, der driver udviklingen i retning af energiproduktion og cirkulære løsninger, der reducerer hhv. CO2-udledning og påvirkningen af miljøet. Fortum står overfor potentielt store investeringer i produktionen i Nyborg, som skal nyttiggøre vores CO2-emissioner og styrke vores position i Danmark og Europa.

”Vi ønsker at benytte muligheden for at fokusere og udvikle vores kerneforretning i Danmark. Derfor prioriterer vi de fremtidige investeringer i forretningsområdet for farligt affald. Samtidig er vi overbeviste om, at det nye ejerskab vil styrke og bidrage til en positiv udvikling af Olie/Vand forretningen i fremtiden” fortæller administrerende direktør hos Fortum Waste Solutions A/S, Jens Peter Rasmussen.

Administrerende direktør i Rinaldo Holding ApS, Theis Rinaldo Andersen, fortæller: “Vi er glade for den tillid og det samarbejde, som har været kendetegnende for salgsprocessen med Fortum. For os er korrekt og ansvarlig affaldshåndtering en kernekompetence, og med tilgangen af medarbejderne og anlæggene fra Fortum Waste Solutions OW A/S står vi endnu stærkere i vores ambition om at blive en af de førende aktører på affaldsmarkedet i Danmark og Skandinavien ift. håndtering, behandling og genbrug af olie/vand og andet flydende affald.”