Online nyheder

Totalløsning sparede Koppers omkostninger til tømning af tank

04 April 2022, 13:25

Kundecase_Koppers

På sit produktionsanlæg i Nyborg destillerer virksomheden Koppers rå-tjære fra koksproduktion. Tjæren benyttes til fremstilling af anode-beg til produktion af aluminium, træbeskyttelsesolier, beton og gummi. Koppers har i en lang årrække samarbejdet med Fortum Recycling & Waste om bl.a. sikker håndtering af de farlige affalds- og biprodukter fra virksomhedens produktion. Virksomheden har store tankanlæg, der kræver kontinuerlig vedligeholdelse og rengøring. Nogle tanke skal tømmes før periodisk kontrol, mens andre tanke er udtjente og skal skrottes.

I forbindelse med skrotning af en ældre tank hos Koppers har Fortum fungeret som hovedentreprenør på at tømme tanken for 465 tons blandet kulstøv og tjære samt på håndteringen og slutbehandlingen af sedimentet.

”For os var det en fordel, at Fortum leverede en totalløsning, som inkluderede både kontakt til underentreprenøren, der tømte tanken, koordinering af logistikken og slutbehandling af affaldet. Vi kunne godt have ønsket et endnu hurtigere flow, men set-up’et sparede begge parter for omkostninger,” fortæller projektingeniør Peter Bøgeskov, Koppers Denmark ApS. Den tætte dialog mellem entreprenøren og Fortum gjorde det muligt at opnå et hensigtsmæssigt mix af restprodukterne fra Koppers med andet affald, hvilket gav en god forbrændingseffektivitet hos Fortum.

Da det ikke var nødvendigt at skåne tankens varmelegemer, blev projektet løst ved at sætte en lille gravemaskine ind i tanken. Med gravemaskinen blev tankens indhold af sediment fyldt i en mindre container, der kunne løftes ud med kran og tømmes i en storcontainer. Efterfølgende er sedimentet transporteret til slutbehandling ved højtemperaturforbrænding hos Fortum Recycling & Waste.

”Det var en ekstraordinær opgave, vi gik i gang med, og processen har været lærerig. Generelt havde Fortum den rigtige tilgang til udfordringerne, hvor arbejdsmiljø og sikkerhed blev prioriteret højt,” siger Peter Bøgeskov.

Om Koppers

Koppers er en global producent af kulstofforbindelser, kemikalier og raffinerede træbeskyttelsesmidler, som er vigtige for industrier, der beskæftiger sig med produktion af aluminium og stål, jernbaneanlæg, specialkemi, forsyning, gummifremstilling, tømmer til boliger og landbrug. Kulstofmaterialerne og kemikalierne øger holdbarheden af en lang række produkter, herunder jernbanesveller, forsynings- og el-pæle samt maritime pæleværk.

Koncernens værdigrundlag er at tage ansvar for medarbejdernes sundhed og sikkerhed, at arbejde med respekt for miljøet, at støtte lokalsamfund og levere innovative løsninger til kunder verden over.

Koppers har hovedkontor i Pittsburgh, Pennsylvania, og betjener sine kunder gennem et omfattende globalt produktions- og distributionsnetværk med faciliteter placeret i Nordamerika, Sydamerika, Europa, Australien, New Zealand og Asien. Virksomheden har over 2.000 ansatte globalt.