Fuldskala-beredskabsøvelse hos Fortum onsdag den 5. oktober 2022 i tidsrummet kl. 9-15

27 September 2022, 11:51

Fortum Recycling & Waste Nyborg

Fortum Recycling & Waste i Nyborg

Fortum er en miljøvirksomhed og samtidig en ’risikovirksomhed’, som opbevarer og afgifter farligt affald for industrien i Danmark og udland. Derfor pålægger Miljøstyrelsen beredskabsmyndighederne og Fortum at afvikle en fuldskala-øvelse hvert femte år.

Det er baggrunden for, at Politi, Beredskabsstyrelse og Beredskab Fyn i samarbejde netop afvikler en beredskabsøvelse i fuld skala hos Fortum onsdag den 5. oktober i tidsrummet kl. 09.00 – 15.00.

Myndighederne beslutter karakteren og indholdet af øvelsen. Den afvikles som en autentisk hændelse og involverer alle relevante funktioner og personer hos de forskellige parter.

Politi og beredskab vil rykke ud uden udrykningskørsel, men vil i øvrigt agere, som om situationen er virkelig. Alle kan dog tage det helt roligt, det er en øvelse, som ikke udsætter nogen for risiko.

”Øvelsens formål er at skærpe virksomhedens parathed og sikkerhed samt at optimere samarbejdet mellem myndighederne og Fortum. Den skal medvirke til, at alle parter altid er velforberedte og ved, hvad de skal gøre, hvis uheldet er ude,” fortæller miljø- og sikkerhedschef hos Fortum Recycling & Waste Henrik Rauer Hansen.

Yderligere information

Fortum Recycling & Waste, Communications Specialist, Jesper Hansen, +45 6331 7373, jesper [dot] hansen [at] fortum [dot] com