Erhvervsfremmebestyrelsen støtter fælles projekt om CCU/S mellem Fjernvarme Fyn og Fortum Group

05 Januar 2023, 07:48

Erhvervsfremmebestyrelsen støtter fælles projekt om CCU/S mellem Fjernvarme Fyn og Fortum

Fjernvarme Fyn og Fortum Group indgik i begyndelsen af 2022 et strategisk partnerskab med ambitionen om at fange, anvende og lagre CO2 fra Fortums anlæg til behandling af farligt affald i Nyborg og fra Fjernvarme Fyns affalds- og biomassebaserede kraftvarmeanlæg i Odense. Ved anvendelse kan CO2’en omdannes til en bæredygtig ressource, der kan indgå i for eksempel genanvendt plast eller fungere som et bæredygtigt brændstof i industri, transport og søfart.

På baggrund af det gennemførte forprojekt har parterne fået bekræftet, at der er et væsentligt potentiale og gode synergier i et fortsat samarbejde. Ambitionerne om at sikre en optimal udnyttelse af tilgængelige ressourcer og levere et væsentligt bidrag til et kommende klimaneutralt Fyn er derved intakte. Parterne har derfor søgt Erhvervsfremmestyrelsen om midler fra REACT-puljen og opnået et tilsagn på op til 10,6 mio. kr. i støtte til at gå videre med den næste fase i det fælles samarbejde, en egentlig analyse af konkrete løsninger i hhv. Odense og Nyborg.

Erhvervsfremmebestyrelsen, under Erhvervsministeriet, støtter udviklingen af fremtidens grønne, innovative teknologier med midler indsamlet gennem REACT-EU-programmet. Indtil videre støtter bestyrelsen fem danske projekter, som alle bidrager til udviklingen af Power-to-X og brintteknologier i Danmark.

Stor tilfredshed i projektet

Partnerskabet værdsætter den officielle støtte fra Erhvervsfremmebestyrelsen højt:

Administrerende direktør hos Fjernvarme Fyn, Jan Strømvig, udtaler: ”Klimaneutral fjernvarme er et kerneelement i Fjernvarme Fyns vision og ambition. Og det er et naturligt næste skridt på vores grønne rejse. Støtten fra Erhvervsfremmebestyrelsen hjælper med til at sikre, at vi får afsøgt alle de relevante tekniske og kommercielle løsningsmuligheder for opsamling, lagring og afsætning af CO2”.

Glæden er også stor hos Fortum. Her udtaler Head of Waste Management Services DK, Jens Peter Rasmussen: ”Det danske CCU/S-projekt er et glimrende praktisk eksempel på, hvordan Fortum bidrager til forandringen mod et energisystem med minimal udledning og en optimal udnyttelse af ressourcer gennem stærke brint/Power-to-X-teknologier og erfaring med håndtering af kompliceret affald”.

Stort potentiale

Hvis det fulde potentiale i projekt Odin realiseres, vil det bidrage væsentligt til alle pejlemærkerne i visionen for en dansk Power-to-X strategi og i opfyldelsen af Danmarks klimamål.

Yderligere information

Finansiering af Power-to-X og brint projekter i Danmark
Erhvervsfremmebestyrelsen

Pressemeddelelse 17. januar 2022
Fjernvarme Fyn og Fortum-koncernen går sammen om CO2-fangst og -genanvendelse i Odense og Nyborg

Kontaktpersoner

Jan Strømvig, Adm. direktør hos Fjernvarme Fyn, via Kim Winther, udviklingschef, Fjernvarme Fyn. Telefon: +45 40 23 64 32, kwi [at] fjernvarmefyn [dot] dk.
Jens Peter Rasmussen, Head of Waste Management Services Denmark, Fortum. Telefon: +45 63 31 73 14, jens [dot] peter [dot] rasmussen [at] fortum [dot] com.

Fjernvarme Fyn er Danmarks tredjestørste fjernvarmeselskab

Fjernvarme Fyn er ejet af Odense Kommune og Nordfyns Kommune. Virksomheden ejer de største kraftvarmeværker på Fyn, har godt 300 ansatte og er en af Europas største varmeforsyninger. Fjernvarme Fyn dækker cirka 97 procent af varmebehovet i Odense og omegn svarende til flere end 200.000 borgere.

Fortum er et europæisk energiselskab med kerneaktiviteter i Norden

Fortum er en europæisk energikoncern med kerneaktiviteter i Norden. Koncernen fremmer forandringen mod en renere verden løsninger ved at udvikle løsninger, der hjælper virksomheder og byer med at reducere deres miljømæssige aftryk. Fortum-koncernen har fokus på produktion af CO2-fri strøm, infrastruktur til morgendagens brintøkonomi samt løsninger til løsninger til genanvendelse og affald (fortum.com).

Fortum Recycling & Waste nytænker og bringer genanvendelsen videre end det konventionelle. Fortums Waste-to-Materials-program har som mål at eliminere CO2-udslip ved at omdanne affald til energi, skabe et lukket kredsløb for CO2 og producere bæredygtige materialer på basis af affald og CO2-neutral brint.

I Nyborg afgifter Fortum Recycling & Waste farligt affald ved høje temperaturer. Udover at være en del af Danmarks affaldsinfrastruktur leverer anlægget fjernvarme og elektricitet til borgerne. Anlægget i Nyborg udleder årligt cirka 150.000 ton, primært fossilt, CO2.

 

Climate and resources

Fjernvarme Fyn undersøger mulig fangst af CO2

Læs her