Hvem er vi

Vi har mere end 45 års erfaring i at fjerne farlige stoffer fra kompliceret og farligt affald, så det er muligt at genanvende værdifulde materialer og fremme cirkulær økonomi. Vi tilbyder kundespecifikke løsninger, der optimerer ressource- og omkostningseffektivitet.

Gør Danmark renere sammen med os

Fortum Waste Solutions A/S er en del af det nordiske forretningsområde ”Recycling & Waste” i energi-koncernen Fortum. Forretningsområdet beskæftiger tilsammen ca. 750 kompetente medarbejdere i Finland, Sverige, Danmark og Norge. Læs mere om investor og finansiel information på engelsk.

Vi har over 40 års erfaring med at omdanne farligt affald til energi (siden Kommunekemi blev etableret i 1971). Vi skaber værdi via el, fjernvarme, olieprodukter, metaller - såsom jern, zink og kobber - og andre nyttige ressourcer, der kan anvendes igen i mange sammenhænge. Restprodukterne fra vores behandling, f.eks. slagge, flyveaske og filterkage sendes til NOAH AS i Norge, der behandler og slutdisponerer miljøfarligt affald.

Vores formål er at beskytte naturens ressourcer via bæredygtige løsninger. Vi forbedrer vores kunders processer ved at tilbyde komplette løsninger til afgiftning, genanvendelse, nyttiggørelse og slutbehandling af farligt affald.

Fra mission til handling

Vores mission er at engagere vores kunder og samfund til at drive forandringen mod en renere verden. Vi fremskynder forandringen ved at omforme energisystemet, forbedre ressourceeffektivitet og levere innovative løsninger.

AU2

Vores vision og strategi

Vi arbejder for en renere verden baseret på cirkulær økonomi.

AU37

Vores værdier

Vi tror på åbent lederskab, der skaber et sikkert og inspirerende arbejdsmiljø.