Hvem er vi

Vi har 50 års erfaring i at fjerne farlige stoffer fra kompliceret og farligt affald, så det er muligt at genanvende værdifulde materialer og fremme cirkulær økonomi. Vi tilbyder kundespecifikke løsninger, der optimerer ressource- og omkostningseffektivitet for virksomheder i Danmark og udland.

Gør Danmark renere sammen med os

Fortum Waste Solutions A/S er en del af det nordiske forretningsområde ”Recycling & Waste” i energi-koncernen Fortum. Forretningsområdet beskæftiger tilsammen ca. 1.000 kompetente medarbejdere i Finland, Sverige, Danmark og Norge. Læs mere om investor og finansiel information på engelsk.

Vi har 50 års erfaring med at omdanne farligt affald til energi. Vi skaber værdi via el, fjernvarme, metaller - såsom jern, zink og kobber - og andre nyttige ressourcer, der kan anvendes igen i mange sammenhænge. Restprodukterne fra vores behandling, f.eks. slagge, flyveaske og filterkage genanvendes eller sendes til NOAH AS i Norge, der behandler og slutdisponerer restprodukter.

Vores formål er at beskytte naturens ressourcer via bæredygtige løsninger. Vi forbedrer vores kunders processer ved at tilbyde komplette løsninger til afgiftning, genanvendelse, nyttiggørelse og slutbehandling af farligt affald.

Fra mission til handling

Vores mission er at engagere vores kunder og samfund til at drive forandringen mod en renere verden. Vi fremskynder forandringen ved at omforme energisystemet, forbedre ressourceeffektivitet og levere innovative løsninger.

Vision and strategy

Vores vision og strategi

Vi arbejder for en renere verden baseret på cirkulær økonomi.

Læs mere
Collaboration partners

Vores værdier

Vi ønsker at agere på en måde, som vores medarbejdere kan være stolte af. Vores værdier fungerer som kompas, når vi træffer beslutninger i det daglige.

Læs mere