Fortum-koncernens formål og strategi

Koncernens formål er defineret af viljen til at arbejde for en verden med en sund balance mellem menneskers velbefindende, samfundets behov, virksomheders succes og naturens mangfoldighed.

Vi leverer pålidelig ren energi


Vi leverer pålidelig ren energi, når det er nødvendigt og i stor skala, til vores kunder og energisystemet i Norden. Vi vil fjerne CO2-udledning fra de anlæg, der stadig har emissioner.

Vi fremmer industriens CO2-reduktion

Vi fremmer CO2-reduktion og vækst i industrien i Norden – og dermed efterspørgsel efter ren energi – gennem samarbejde med strategiske kunder.
 

Vi omstiller og udvikler


For at få succes med eksekveringen af vores strategi er vi nødt til at omstille og udvikle vores produktion og måden, vi arbejder på.
 

Fortums koncern-formål: Powering a thriving world

Fortum bidrager til en verden, hvor mennesker, virksomheder og natur trives sammen.

Som en af Europas største producenter af ren energi hjælper Fortum samfund med at opnå CO2-neutralitet. Vi skaber vækst for vores kunder og reducerer klimaaftrykket fra deres processer - pålideligt,  rentabelt og i balance med naturen. Alle de valg og beslutninger, vi træffer, udspringer af vores formål.
 

Fortum Group Strategy_Powering a thriving world

Powering a thriving world

Vores strategi – leverer på vores formål

Fortum-koncernens to strategiske forretningsprioriteter indikerer, hvor vi vil fokusere vores indsats. Vores første prioritet er at levere pålidelig ren energi, når det er nødvendigt og i stor skala, til vores kunder og det nordiske energisystem. Det betyder, at vi vil fortsætte med at udvikle vores best-in-class anlæg til effektivitet, fleksibilitet og optimering. Vi vil fortsat reducere CO2 og modernisere de anlæg, der stadig har emissioner, understøttet af ambitiøse miljøforpligtelser.

For det andet fremmer vi CO2-reduktion og vækst i industrien i Norden. Det opnår vi ved at samarbejde med strategiske kunder, udvikle ny ren strøm og fremme udviklingen af ren brint. Sammen med vores partnere foretager vi selektive vækstinvesteringer i vedvarende energi og udforsker muligheder inden for ren brint og ny kernekraft.

Vores tredje strategiske prioritet beskriver, hvordan vi vil udvikle og omstille os for at få succes. Vi omstrukturerer vores organisation, så den passer til formålet, og omstiller Fortum til at være en kundeorienteret virksomhed. Vi udvikler vores risk-management og styrker åbent lederskab.

Vi skaber værdi

Værdien vi skaber for vores interessenter ligger i vores evne til at levere ren energi i stor skala - effektivt, pålideligt og fleksibelt - kombineret med vores klare forpligtelse til CO2-neutralitet i vores egen virksomhed, og vores hensigt om at beskytte biodiversiteten.

Vores økonomiske mål styrer hvordan vi ser på investeringer fremover og følger vores forretningsprioriteringer: at levere pålidelig ren energi og fremme CO2-reduktion i industrien.

Vores rolle i samfundet spejles i vores omfattende og ambitiøse mål for bæredygtighed. Ved at sætte os disse mål ønsker vi at gå forrest i vores branche og bevise at balancen kan nås.

Vores stærke værdier, vores kompetence og erfaring giver os tro på vores engagement, vores rejse, og i sidste ende på de resultater, vi vil opnå.
 

Circular economy

Koncernens mål for bæredygtighed

Vi forpligter os til CO2-neutralitet og til at beskytte biodiversiteten. Vores kerneforretning – pålidelige leverancer af ren energi – er vigtigere end nogensinde.

Sustainability report

Koncernens økonomiske mål

De finansielle mål er rettesnor for koncernens potentiale for at skabe værdi på lang sigt, for vores vækststrategi og forretningsaktiviteter.

This is fortum

Hvem er vi

Vi behandler farligt affald og udvinder nyttige ressourcer, der kan anvendes igen i mange sammenhænge.

Collaboration partners

Vores værdier

Vi ønsker at agere på en måde, som vores medarbejdere kan være stolte af. Vores værdier fungerer som kompas, når vi træffer beslutninger i det daglige.