Vores strategi gør verden renere

Med udgangspunkt i vores opdaterede strategi fortsætter vi med at drive forandringen mod en renere verden. Vi sikrer en hurtig og pålidelig omstilling til en CO2-neutral økonomi ved at tilbyde vores kunder og samfundet bæredygtige løsninger baseret på ren energi.

Vores strategi gør verden renere

I overensstemmelse med EU's ambition og målene i Parisaftalen vil vi gøre vores aktiviteter CO2-neutrale globalt senest i 2050 og for vores europæiske anlæg allerede inden 2035. Drivhusgasemissioner skal reduceres i alle områder, ikke kun inden for energi, men også opvarmning, køling, industri og transport.

Med Uniper er vi nu en endnu større europæisk koncern, som leverer ren energi og gas - med et stærkt fundament til at drive overgangen til ren energi. Derudover har vi kompetencer og løsninger, der kan hjælpe vores industri- og infrastrukturkunder med at gøre deres aktiviteter CO2-neutrale og forbedre deres miljøpåvirkning.

Markus Rauramo, CEO, Fortum Group

Fortum Group CEO Markus Rauramo:

Det glæder mig særligt, at vi ,som en stor international energikoncern, nu har forpligtet os til de ambitiøse klimamål. Med vores strategi vil vi drive omstillingen mod ren energi og samtidig levere bæredygtige finansielle resultater.”

Fortums opdaterede koncernstrategi har fire strategiske prioriteter:

  1. Vi omlægger vores anlæg til at være CO2-neutrale
  2. Vi styrker og skaber vækst indenfor CO2-fri elproduktion
  3. Vi udnytter en stærk position indenfor gas for at muliggøre energiomstillingen
  4. Vi samarbejder med industri- og infrastrukturkunder
Energi til en renere verden
This is fortum

Hvem er vi

Vi behandler farligt affald og udvinder nyttige ressourcer, der kan anvendes igen i mange sammenhænge.

Collaboration partners

Vores værdier

Vi ønsker at agere på en måde, som vores medarbejdere kan være stolte af. Vores værdier fungerer som kompas, når vi træffer beslutninger i det daglige.