Vores værdier

Vi ønsker at agere på en måde, som vores medarbejdere kan være stolte af. Derfor har vi sammen defineret fire værdier for virksomheden: nysgerrighed, ansvarlighed, integritet og respekt. Værdierne er grundlaget for vores virksomhedskultur og fungerer som kompas i vores daglige arbejde.

Fortum Recycling and Waste Solutions_vores værdier
Fortum Recycling and Waste Solutions_vores værdier_nysgerrighed

Nysgerrighed

Vi stiller spørgsmålstegn ved status quo, og vi har modet til at udforske. I takt med forandringen af energisektoren udforsker vi de nye muligheder og fortsætter med at tilegne os ny viden og udvikle løsninger, der skaber en renere verden.

Fortum Recycling and Waste Solutions_vores værdier_ansvarlighed

Ansvarlighed

Vi har en stærk ansvarsfølelse. Vi tager ansvar for både vores eget arbejde og for vores fælles indvirkning på samfundet. Vi skaber bæredygtige løsninger, der er baseret på vores interessentindsigt. Vi går aldrig på kompromis med sikkerheden på arbejdspladsen.

Fortum Recycling and Waste Solutions_vores værdier_integritet

Integritet

Vi tror på gennemsigtighed. Vores forretningsetik eksponerer alle udfordringer, successer og milepæle. Vi har ingen skjult dagsorden og følger vores etiske retningslinjer i hverdagen og i vores arbejde.

Fortum Recycling and Waste Solutions_vores værdier_integritet

Respekt

Vi værdsætter hinanden og alle vores interessenter. Vores succes udspringer af en virksomhedskultur præget af mangfoldighed og inklusion, hvor alle trives og føler sig involveret, så de bedre kan nå deres fulde potentiale.

Vores etiske retningslinjer

Fortums etiske retningslinjer definerer, hvordan vi driver forretning. De er en integreret del af vores værdier samt vores principper for åbent lederskab. Sammen med vores strategi forener vores adfærdskodeks os på tværs af vores lokationer og kulturer.

Læs om vores etiske retningslinjer
This is fortum

Hvem er vi

Vi behandler farligt affald og udvinder nyttige ressourcer, der kan anvendes igen i mange sammenhænge.

Vision and strategy

Vores strategi gør verden renere

Med udgangspunkt i vores opdaterede strategi fortsætter vi med at drive forandringen mod en renere verden.

Contact by email

Tilkendegiv et problem

Læs her, hvordan du kan rapportere misligholdelse af Fortums etiske retningslinjer (engelsk)?