Vores værdier

Vi tror på åbent lederskab, der skaber et sikkert, inspirerende arbejdsmiljø og en virksomhedskultur, hvor vores medarbejdere trives.

Nysgerrighed

Vi stiller spørgsmål ved status quo, og vi har modet til at udforske. I en energisektor under forandring udforsker vi de nye muligheder og fortsætter med at tilegne os ny viden og udvikle løsninger, der skaber en renere verden.

Ansvarlighed

Vi har en stærk sans for ansvarlighed. Vi tager ansvar for både vores eget arbejde og for vores fælles indvirkning på samfundet. Vi skaber bæredygtige løsninger, der er baseret på vores interessenters indsigt. Vi går aldrig på kompromis med sikkerheden på arbejdspladsen.

Integritet

Vi tror på gennemsigtighed. Vores forretningsetik eksponerer alle udfordringer, successer og milepæle. Vi har ingen skjult dagsorden og følger vores etiske retningslinjer i dagligdagen.

Respekt

Vi værdsætter hinanden og alle vores kunder og samarbejdspartnere. Vores succes er baseret på en virksomhedskultur præget af mangfoldighed og inklusion, hvor alle trives og føler sig involveret, så alle bedre kan nå deres fulde potentiale.

AU1

Hvem er vi

Vi behandler farligt affald og udvinder nyttige ressourcer, der kan anvendes igen i mange sammenhænge.

AU2

Vores vision og strategi

Vi arbejder for en renere verden baseret på cirkulær økonomi.

AU25

Etiske retningslinjer

De etiske retningslinjer dækker vores grundlæggende standarder og kerneværdier, som gælder for os alle – hele tiden.

CS15

Tilkendegiv et problem

Hvordan kan jeg rapportere problemer relateret til misligholdelse af Fortums etiske retningslinjer?