PCB affald

Hos Fortum har vi mange års erfaring med at afgifte PCB-holdigt bygningsaffald. Vi behandler alt PCB-affald og afgifter stoffet fuldstændigt via højtemperatur-forbrænding (1250°C) i Nyborg.

Fortum Recycling and Waste Solutions_PCB

Hvad er PCB?

PCB betegner en gruppe organiske stoffer, der fra 1950’erne til 1970’erne blev brugt i byggeriet, som man siden erkendte er hormonforstyrrende og kræftfremkaldende. PCB nedbrydes meget langsomt i naturen med risiko for at blive optaget i vores fødekæde. PCB i høje koncentrationer skal derfor iht. loven destrueres.

Vi tager os af følgende:

  • Bygningsmaterialer, der har været i forbindelse med PCB-fugemasse. F.eks. dørkarme, vindueskarme, termoruder og vinduesindfatninger
  • Beton og puds med PCB-maling eller elementer, som indeholder spor af PCB
  • PCB-forurenede belægninger omkring bygninger og jord

Planlægningen er vigtig

Det er vigtigt, at PCB-holdigt affald sorteres rigtigt, så vi efterfølgende kan håndtere og forbrænde det miljø- og sikkerhedsmæssigt korrekt. Planlæg sorteringen inden saneringen eller nedrivningen går i gang. Følg altid mærkningsforskrifterne.

Korrekt behandling og pakning

Brændbart PCB-affald (<1000 PPM)
Chevron down

Skal leveres i containere eller big bags á max. 1000 kg, som tømmes direkte i vores affaldsgruber. Størrelsen pr. enhed må max. være 2 x 3 meter.

Ikke-brændbart PCB-affald (<1000 PPM)
Chevron down

Støvende fraktioner:
Leveres i spændelågsfade á max. 100 kg eller i big bags á max. 1000 kg.

Ikke-støvende fraktioner:

Leveres i container, big bags á max. 1000 kg eller spændelågsfade á max. 100 kg.

OBS: Ikke-brændbart materiale må max. være 10 x 10 cm. Vi neddeler større emner leveret i container mod merbetaling.

PCB-affald (>1000 PPM)
Chevron down

Skal pakkes i spændelågsfade med max. 100 kg i hvert fad.

Kontakt

Jørn C. Tidemann

Commercial Director
Tel: +45 6331 7368
Jorn [dot] Tidemann [at] fortum [dot] com

Hvad er farligt affald? Og hvordan skal det håndteres?

Customer service

Kundeservice

+45 8031 7100
kundeservice [dot] rws [at] fortum [dot] com

Mandag - torsdag kl. 7-16 og fredag kl. 7-15 (CET)
Du er altid velkommen til at kontakte vores Kundeservice på telefon eller mail.