Laboratorieservices

På Fortums akkrediterede laboratorier er vi specialister i affalds-, proces- og miljøanalyser. Vores analyser hjælper jer med at optimere processer og affaldsflow – sammen finder vi de rigtige løsninger for miljøet såvel som driften.

Hazardous waste and detoxification
Sikkerhed

Efterprøvede metoder og erfaring med komplekse matricer sikrer nødvendig kvalitet og sikkerhed.

Climate and resources
Miljø

Ordentlig viden om dit affald og din proces muliggør maximalt genbrug med minimal risiko for miljøet.

Cost efficient
Økonomi

Rigtige og rettidige analyser giver optimal proces- og omkostningseffektivitet.

Fortum Waste Solutions_laboratorie services

Få indsigt i jeres affald

Vi er vilde med ideerne bag cirkulær økonomi og genbrug, men samtidig anerkender og forstår vi, at visse typer af farligt affald ganske enkelt må tages ud af kredsløbet af hensyn til miljøet. Når vi cirkulerer, er der også en risiko for at akkumulere. Derfor kræver det videnindsigt, at genbruge affald og optimere processer på sikker vis - og det har vi! 

Vi hjælper vores kunder med at tilpasse og overvåge deres produktionsprocesser, hvilket ofte resulterer i nemme besparelser og et mere sikkert arbejdsmiljø. Eller vi giver råd om, hvordan man får mest ud af affald og restprodukter på en miljøvenlig måde. Og når I har brug for vores hjælp, kan vi tilbyde en samlet løsning for prøvetagning, transport og analyse.

Analyser for miljø og genbrug

Med afsæt i vores store ekspertise og individuelle kundeservice, analyserer Fortums akkrediterede laboratorier i Danmark, Finland og Sverige komplekse prøver (f.eks. affaldsprodukter, proceskemikalier, olie, jord og spildevand samt forskellige forureningstyper) for interne såvel som eksterne kunder. Vi tilbyder akkrediterede såvel som ikke-akkrediterede analyser.

På Fortums laboratorier er alle analyser og procedurer baseret på kvalitetskravene i standarden EN ISO/IEC 17025. På baggrund af geografi og analysetyper, dækker vores fire laboratorier behovet for uorganiske og organiske kemikalieanalyser samt fysiske og konstruktionsmæssige tests. Analyserne fra vores laboratorier bidrager hver dag til en renere verden ved at forbedre produktionsprocesser og nyttiggøre materialer.

Vi tilbyder:

  • Spildevandsanalyser i henhold til tilladelser
  • Affaldsanalyser og vejledning i genbrug, håndtering, transport eller bortskaffelse
  • Kemiske analyser af affald, bl.a. olie- og kemikalieaffald samt slagge
  • Kvalitetskontrol af produkter eller restprodukter, f.eks. olie og slagge
  • Projektprøver, også når der er brug for analyser, som ikke nødvendigvis er standard
  • Miljø- og processupport, f.eks. overvågning af spildevand og opsætning af produktionsparametre

Vi tager med glæde en dialog om dine analysebehov!

Kontakt

Laboratorieservice Danmark

Fortum Waste Solutions A/S
Tel: +45 6331 7333
labservice [dot] denmark [at] fortum [dot] com

Customer service

Kundeservice

+45 8031 7100
kundeservice [dot] rws [at] fortum [dot] com

Mandag - torsdag kl. 7-16 og fredag kl. 7-15 (CET)
Du er altid velkommen til at kontakte vores Kundeservice på telefon eller mail.