Vores laboratorium optimerer behandlingen af jeres affald

På Fortums akkrediterede laboratorium er vi specialister i affalds-, proces- og miljøanalyser. Vores analyser hjælper os - og dermed jer - med at optimere processer og affaldsflow, så vi sammen kan finde de rigtige løsninger for miljøet såvel som for jer.

Hazardous waste and detoxification
Sikkerhed

Efterprøvede metoder og erfaring med komplekse matricer sikrer nødvendig kvalitet og sikkerhed.

Climate and resources
Miljø

Ordentlig viden om dit affald og din proces muliggør maksimal genbrug med minimal risiko for miljøet.

Cost efficient
Økonomi

Rigtige og rettidige analyser giver optimal proces- og omkostningseffektivitet.

Fortum Waste Solutions_laboratorie services

Vi vil have indsigt i jeres affald, inden det ankommer

Vi er vilde med ideerne bag cirkulær økonomi og genbrug, men samtidig anerkender og forstår vi, at visse typer af farligt affald ganske enkelt må tages ud af kredsløbet af hensyn til miljøet. Når vi cirkulerer, er der også en risiko for at akkumulere. Derfor kræver det viden og indsigt, at genbruge affald og optimere processer på sikker vis - og det har vi! 

Vores analyser bidrager til at optimere behandlingsprocessen for det affald, vi modtager, hvilket ofte resulterer i nemme besparelser for jer og et mere sikkert arbejdsmiljø hos os. Eller vi giver råd om, hvordan I får mest ud af affald og restprodukter på en miljøvenlig måde. Vi tilbyder en samlet løsning med analyse af forprøve, vurdering af behandlingsprocesser, transportmuligheder og potentialet for at genanvende affaldet.

Analyser for miljø og genbrug

Med afsæt i vores store erfaring og individuelle kundeservice, analyserer Fortums akkrediterede laboratorier i Danmark, Finland og Sverige komplekse prøver (f.eks. affaldsprodukter, proceskemikalier, olie, jord og spildevand samt forskellige forureningstyper) for interne og eksterne kunder. Vi laver akkrediterede såvel som ikke-akkrediterede analyser.

På Fortums laboratorier er alle analyser og procedurer baseret på kvalitetskravene i standarden EN ISO/IEC 17025. På baggrund af geografi og analysetyper, dækker vores laboratorier i Norden behovet for uorganiske og organiske kemikalieanalyser samt fysiske og konstruktionsmæssige tests. Analyserne fra vores laboratorier bidrager hver dag til en renere verden ved at forbedre produktionsprocesser og nyttiggøre materialer.

Vi tilbyder

  • Analyser af nye affaldsfraktioner, der muligvis kan behandles på vores anlæg
  • Løbende prøvetagning af affald, der leveres til os, bl.a. olie- og kemikalieaffald

Bestil altid en analyse til nye fraktioner, eller hvis du har ændret i dine processer. Bestilling af analyser sker via vores Kundeservice eller din salgskontakt. Vi tager med glæde en dialog om jeres behov for affaldsanalyser!

Prøver til analyse skal altid mærkes med:

  • Firmanavn (og gerne kontaktperson)
  • Forprøvenummer
  • Beskrivelse af indhold
  • CLP mærkning.

Benyt vores rekvisition herunder.

Download rekvisition her
Download requisition here
Customer service

Kundeservice

+45 8031 7100
kundeservice [dot] rws [at] fortum [dot] com

Mandag - torsdag kl. 7-16 og fredag kl. 7-15 (CET)
Du er altid velkommen til at kontakte vores Kundeservice på telefon eller mail.