Olieindsamling og -genanvendelse

Vi indsamler og behandler forskellige olieforurenede affaldstyper til genanvendelse. Det bidrager til en renere verden.

RW4
Sikkerhed

Stor kapacitet, fuld sporbarhed og faciliteter ved centrale danske havne sikrer høj processikkerhed.

AU9
Miljø

Vi sparer på naturens ressourcer ved at genbruge olien fra affaldsprodukter og føre den tilbage i kredsløbet.

F17
Økonomi

Vi reducerer jeres omkostninger ved at forarbejde og optimere værdien i jeres olieforurenede affaldstyper.

Fortum Waste Solutions_oliegenanvendelse og produkter

Vi skaber værdi af jeres affaldsolie

Fortum tilbyder bæredygtige og brugsklare løsninger til at behandle mange former for affaldsolie og olieholdigt vand. Vores kunder omfatter bl.a. olie- og marineindustrien (offshore og skibsværfter), havne og industrivirksomheder.

Derfor skal du vælge vores løsning til olieaffald

I vores processer udskiller vi olien fra vandet, så den kan genbruges til at fremstille nye typer olie på linje med gasolie (MGO), fuelolie, diesel m.fl. Vi fremmer den cirkulære økonomi ved at føre olien tilbage i kredsløbet, så den kan erstatte nye værdifulde råmaterialer.

Fortum har en lang og alsidig erfaring med sikker behandling af olieholdigt vand, der overholder alle krav. Det giver vores kunder tryghed for, at vi behandler olieholdigt vand og affaldsolie professionelt og bæredygtigt.

Vi tilbyder:

 • Strategiske havnefaciliteter
 • Tilpasset logistikkæde
 • Mulighed for opbevaring
 • Tankrensning
 • Fleksible og valgfrie behandlingsmetoder
 • Konsulentydelser
 • Høj forretningsmæssig ansvarlighed
 • Høje miljø- og sikkerhedsstandarder
 • Fuld sporbarhed
 • Døgnservice
 • Produktion og salg af fuel olie

I kan trygt kontakte Fortum, hvis I har olieholdigt vand eller affaldsolie, som skal behandles eller genbruges!

Vi behandler

Eksempler på olieholdige fraktioner.

Olieforurenet vand

Affaldsolie

Olieholdigt slam

Olieemulsioner

Affald fra olie- og benzinudskillere

Bore-skæreolier

Køle-smøremidler

Slopolie fra skibe

Affald fra tankrensninger

Oliespild og fast olieaffald

Kontakt

Jørn C. Tidemann
Sales Director
Tel: +45 6331 7368
[email protected]

CS1

Kundeservice

+45 7513 8600
[email protected]

Åbent hele døgnet
Du er altid velkommen til, at kontakte vores kundeservice på telefon eller mail.