Olieindsamling og -genanvendelse

Vi indsamler og genanvender olie og forskellige olieforurenede affaldstyper. Gennem en nænsom behandlingsproces separerer vi affaldsstoffer og vand fra olien, som herefter genanvendes. Det bidrager til en renere verden.

Sikkerhed

Stor kapacitet, fuld sporbarhed og faciliteter ved centrale danske havne sikrer høj processikkerhed.

Miljø

Vi sparer på naturens ressourcer ved at genbruge olien fra affaldsprodukter og føre den tilbage i kredsløbet.

Økonomi

Vi reducerer jeres omkostninger ved at forarbejde og optimere værdien i jeres olieforurenede affaldstyper.

Vi skaber værdi af jeres affaldsolie

Fortum tilbyder bæredygtige og brugsklare løsninger til at behandle mange former for affaldsolie og olieholdigt vand. Vores kunder omfatter bl.a. olie- og marineindustrien (offshore og skibsværfter), havne og industrivirksomheder.

Derfor skal du vælge vores løsning til olieaffald

I vores processer adskiller vi vand og affaldsstoffer fra olien, som herefter oparbejdes til fuelolie. Vi fremmer den cirkulære økonomi ved at føre olien tilbage i kredsløbet, så den kan erstatte nye værdifulde råmaterialer.

Fortum har en lang og alsidig erfaring med sikker behandling af olieholdigt vand, der overholder alle krav. Det giver vores kunder tryghed for, at vi behandler olieholdigt vand og affaldsolie professionelt og bæredygtigt.

Vi tilbyder:

 • Strategiske havnefaciliteter
 • Tilpasset logistikkæde
 • Mulighed for opbevaring
 • Fleksible og valgfrie behandlingsmetoder
 • Produktion og salg af fuel olie
 • Konsulentydelser
 • Høj forretningsmæssig ansvarlighed
 • Høje miljø- og sikkerhedsstandarder
 • Fuld sporbarhed
 • Døgnservice
 • Tankrensning

I kan trygt kontakte Fortum, hvis I har olieholdigt vand eller affaldsolie, som skal behandles eller genbruges!

Vi behandler

Eksempler på olieholdige fraktioner.

Olieforurenet vand

Affaldsolie

Olieholdigt slam

Olieemulsioner

Affald fra olie- og benzinudskillere

Bore-skæreolier

Køle-smøremidler

Slopolie fra skibe

Affald fra tankrensninger

Oliespild og fast olieaffald

Kontakt

Jørn C. Tidemann

Commercial Director
Tel: +45 6331 7368
Jorn.Tidemann@fortum.com

Kundeservice

+45 7513 8600
owdenmark@fortum.com

Åbent hele døgnet
Du er altid velkommen til, at kontakte vores kundeservice på telefon eller mail.