Vores ansvar

Som miljøvirksomhed med fokus på cirkulær økonomi følger vi nøje, hvordan vores aktiviteter påvirker vores omgivelser.

Fortum producerer noget af den reneste energi i Europa

Vores rapport om bæredygtighed
Fortums Bæredygtighedsrapport 2022

Fortums samfundsansvar

Det er vigtigt for os, at vores arbejde er sikkert både for både mennesker og miljø. Vi følger disse nøgleelementer for ansvarlighed med tilhørende målsætninger:

1. Ressourceeffektivitet
Frasorterede materialer sendes tilbage i kredsløbet enten til det gamle eller et nyt anvendelsesformål.

2. Energieffektivitet
Ikke-genanvendelige ressourcer nyttiggøres til energi, energigenvinding effektiviseres, og energiforbruget i processer reduceres.

3. Sikkerhed for miljøet
Services leveres bæredygtigt uden at gå på kompromis med miljøet. Vi fjerner farlige stoffer fra affaldsstrømmene til gavn for både mennesker og miljø. Vi minimerer vores miljøpåvirkninger og tilstræber et niveau med nul overskridelser af emissions- eller udledningsgrænser.

4. Sikkerhed for mennesker
Services gennemføres ved at overholde krav til arbejds- og miljøsikkerhed gennem vedligeholdelse og udvikling af medarbejdernes kompetencer.

5. Aktiv interaktion med interessenter
Samarbejdet med kunder, personale, borgere og myndigheder i nærområderne er åbent, aktivt og langsigtet.

Sikkerhed for kunder, medarbejdere og miljø

Vi samler miljø, kvalitet og arbejdsmiljø i én driftspolitik

Læs mere