Nabo og Nyborg

Det er vigtigt for Fortum Recycling & Waste, at du altid kan føle dig sikker og tryg som nabo til os. Derfor er du altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, oplever gener eller er utryg ved vores aktiviteter.

Fishing

Større ulykker og brand

I tilfælde af en større ulykke eller brand er det politiet, der leder indsatsen og varetager den direkte kommunikation med borgere og presse i Nyborg. Hvis uheldet er ude, kan du med fordel følge politiets udmeldinger via Twitter og under ’Beredskabsmeddelelser’ på politi.dk.

Vi følger en beredskabsplan, som begrænser risici i situationer med brand, personskade eller udslip, og derved minimerer følgevirkningerne for mennesker og miljø. Planen er udarbejdet sammen med myndighederne, og der afholdes beredskabsøvelser med jævne mellemrum.

Andre hændelser og lugtgener

Såfremt du oplever gener, som f.eks. dårlig lugt, så kontakt os venligst gerne straks. Det giver os de bedste muligheder for med det samme at undersøge sagen og finde kilden.

Når vi modtager, oplagrer og behandler farligt affald, kan der undtagelsesvis optræde diffuse udslip af stoffer, der lugter og er generende. Selv om diffuse udslip ikke er forbundet med sundhedsfare, er de væsentlige miljøpåvirkninger, da de rækker ud over vores område. Vi følger op på alle lugtudslip for at begrænse dem mest muligt og melder omhyggeligt tilbage til personer, der har været påvirket, så de ikke føler sig utrygge.

Aktuelle hændelser og varsler

Her kan du altid orientere dig om aktuelle hændelser og henvendelser fra offentligheden, som vi har modtaget inden for den sidste uge:

Tirsdag den 20. september 2022  kl.  7.00 havde vi en affaldsreaktion i vores modtageanlæg til fast affald. Reaktionen forårsagede en røgudvikling, der aktiviterede vores automatiske alarmsystem. Politi og beredskab ankom og monitorerede situationen, indtil der var fuld sikkerhed for, at reaktionen var bragt til ende og alarmen kunne afblæses. Beredskabet forlod anlægget igen ca. kl. 8:27. Der har ikke været risiko forbundet med hændelsen for vores naboer, og ingen personer er kommet til skade.

Miljøvagten

I normal åbningstid fra kl. 7.30 til 15.30
Tel: +45 2345 5528
ehsq [dot] danmark [at] fortum [dot] com

Sikkerhed for kunder, medarbejdere og miljø

Vores rapport om bæredygtighed