Vores etiske retningslinjer

Fortums etiske retningslinjer definerer, hvordan vi driver forretning. De er en integreret del af vores værdier om nysgerrighed, ansvar, integritet og respekt samt vores principper for åbent lederskab. Sammen med vores strategi forener vores adfærdskodeks os på tværs af vores lokationer og kulturer.

Vi opererer og har ansatte i lande over hele verden, og vores forretning er underlagt forskellige nationale og internationale love og regler. Som brancheleder er vi optaget af at sikre en høj standard for etisk forretningsdrift  og i den måde, vi arbejder på. Vores adfærdskodeks definerer principperne for, hvordan vi handler, hvordan vi driver forretning, og hvilket socialt ansvar vi har og tager. Vi mener, at der er en klar sammenhæng mellem etisk korrekt forretningspraksis og vellykkede økonomiske resultater.

Vores værdier - nysgerrighed, ansvar, integritet og respekt - former vores virksomhedskultur og er grundlaget for vores adfærdskodeks. Fortums medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og alle, der repræsenterer Fortum, forventes at handle i overensstemmelse med retningslinjerne. Derudover forventer Fortum, at virksomheder tilknyttet os respekterer disse principper. Uniper har sit eget Code of Conduct og Compliance Management System.

Fortum har et separat adfærdskodeks for leverandører, som vores leverandører skal overholde.

Read more about 'Code of conduct' and 'Raise a concern' in English.

Code of conduct

Etiske retningslinjer

Læs vores etiske retningslinjer her.

Download PDF
Contact by email

Tilkendegiv et problem

Læs her, hvordan du kan rapportere misligholdelse af Fortums etiske retningslinjer (engelsk)?

Læs mere på engelsk