Brugsvilkår

Brugen af Fortum-koncernens og datterselskabers (“Fortum”) hjemmeside(r) (“Websites”) kræver, at vilkårene herunder følges. Ved at benytte Fortums Websites accepterer du brugsvilkårene.

Immaterielle rettigheder

Alt indhold på Fortum Websites, så som tekst, grafik, navne, billeder, figurer, illustrationer, logoer, ikoner, optagelser og software, ejes af Fortum, datterselskaber, licensgiver og partnere. Alle rettigheder forbeholdes, såfremt de ikke er udtrykkeligt givet. Kopiering, overdragelse, tilpasning, opbevaring, udgivelse og distribution af indholdet på Fortum Websites eller dele heraf er forbudt uden Fortums forudgående skriftlige samtykke. Det er tilladt at benytte Fortum Websites til personlige, ikke-kommercielle formål. Dokumenter klassificeret som offentlige, så som pressemeddelelser, kan benyttes til offentlig kommunikation, hvis informationens kilde fremgår.

Ansvarsfraskrivelse

Indholdet på Fortum Websites er udtryk for, hvordan tingenes tilstand er på nuværende tidspunkt. Fortum garanterer ikke for den information, der gives på Fortum Websites i forhold til informationens nøjagtighed, fuldstændighed eller pålidelighed.

Intet indhold på Fortum Websites kan anses for at være et bindende tilbud eller en forpligtelse fra Fortums side. Fortum forbeholder sig ret til at ændre brugsvilkårene, Fortum Websites og indhold eller dele heraf til enhver tid uden forudgående varsel. Fortum garanterer ikke tilgængelighed til Fortum Websites.

Fortum kan på ingen måde drages til ansvar for tab eller skade uanset omfang, der uden begrænsning omfatter indirekte og direkte skader, såsom tab af indtægt, tab af omsætning, tab af fortjeneste, forretningsophør eller tab af data, der stammer fra brug af denne hjemmeside eller af dens indhold eller ophør eller utilgængelighed af samme. Fortum kan heller ikke være ansvarlig for nogen form for tab eller skade forårsaget på grund af fejl, ophør eller utilgængelighed af datasystemer eller datakommunikation eller skader opstået på grund af malware eller virus. Den ovenfor anførte begrænsning gælder også 3. part websites, der linkes til eller refereres til på Fortum Websites. Begrænsningerne gælder ikke i det omfang, de måtte være i strid med databeskyttelsesforordningen eller databeskyttelsesloven. Hvis den relevante domstol ikke tillader den nævnte begrænsning af ansvar, skal Fortums ansvar begrænses i størst muligt tilladte omfang.

Information fremsendt af brugeren

Brugeren af Fortum Websites er udelukkende ansvarlig for at give nøjagtig information og materiale til Fortum Websites, og at brugeren har ret til at give Fortum sådan information og materiale. Brugeren af Fortum Websites skal tage alle rimelige forbehold for at sikre, at information og materialer, fremsendt til Fortum, ikke indeholder malware eller virus. Fortum skal have royalty-fri og ubegrænset ret til at ændre, kopiere, offentliggøre og distribuere al information og alle materialer, der er sendt til Fortum Websites – enten i helhed eller som en del af andet materiale eller dokumentation - i enhver kommerciel og ikke-kommerciel sammenhæng i det omfang, der er tilladt efter dansk lovgivning.

Gældende lov

Disse betingelser for brug reguleres efter dansk lovgivning.

Spørgsmål

Venligst send eventuelle henvendelser og bemærkninger vedrørende juridiske meddelelser til:

Fortum Waste Solutions A/S
Att: Kundeservice
Lindholmvej 3
5800 Nyborg
Telefon: +45 8031 7100
E-mail: kundeservice [dot] rws [at] fortum [dot] com (kundeservice[dot]rws[at]fortum[dot]com)