Behandling og håndtering af farligt affald

Vi har 50 års erfaring med at afgifte og fjerne farlige stoffer fra kredsløbet bæredygtigt via de bedste, tilgængelige teknikker og med fuld sporbarhed.

Hazardous waste and detoxification
Sikkerhed

Fortum leverer komplette løsninger, der styrker værdikæden og minimerer risici ved jeres farlige affald.

Climate and resources
Miljø

Fortum tilbyder bæredygtige totalløsninger af høj kvalitet til slutbehandling af farligt affald.

Cost efficient
Økonomi

Vores store kapacitet og forskellige behandlingsmuligheder medvirker til omkostningseffektive løsninger for jer.

Fortum Waste Solutions_farligt affald

Nordens førende til bæredygtig afgiftning

Fortum transporterer, analyserer og behandler farligt affald efter jeres behov. Vi hjælper også med korrekt emballering og mærkning af affald. 

I får pålidelig kvalitetsservice til jeres værdikæde - fra jeres interne proces tilrettelægges, til affaldet nyttiggøres eller genanvendes. Det sker via højtemperatur-forbrændingsanlæg i Danmark, Finland og Sverige.

Vi fremmer cirkulær økonomi og skåner naturen ved at genindvinde og genbruge flest mulige ressourcer i processen. Nogle farlige stoffer skal tages helt ud af kredsløbet, så de ikke forurener det. Vi håndterer jeres farlige affald ansvarligt og fremmer derved jeres omdømme.

Eksempler på farligt affald

Fortum sørger for fysisk-kemisk behandling af uorganisk farligt affald, som f.eks. syrer og baser.

Affald som indeholder maling, lim og lak samt tilhørende emballage

Udløbet eller ubrugt medicin og farmaceutiske produkter

Opløsningsmidler, f.eks. terpentin, fortynder og acetone

Brugt olie og olieholdigt affald

Alkaliske rengøringsmidler

Lysstofrør og lamper

Kviksølvtermometre

Kemikalier

Pesticider

Forurenet bygningsaffald

Vi tilbyder:

  • Komplette løsninger til komplekse projekter inden for en given tidsramme.
  • Affaldshåndtering på stedet, planlægning og rådgivning.
  • Specialtilpasset logistik.
  • Stor opbevarings- og behandlingskapacitet.
  • Adgang via egen havn.
  • Høje miljø- og sikkerhedsstandarder efter nationale og internationale lovkrav.
  • Genanvendelses- og genvindingsløsninger for værdifulde ressourcer i det farlige affald (f.eks. plast og metaller).
  • Miljørigtig behandling som skaber maksimal værdi og bortskaffer uønskede farlige stoffer via markedets bedste teknikker.
  • Sporbarhed, dokumentation og rapportering til myndigheder.

Kontakt os og hør nærmere!

Hvad er farligt affald? Og hvordan skal det håndteres?

Kontakt

Jørn C. Tidemann

Commercial Director
Tel: +45 6331 7368
Jorn [dot] Tidemann [at] fortum [dot] com

Customer service

Kundeservice

+45 8031 7100
kundeservice [dot] rws [at] fortum [dot] com (kundeservice[dot]rws[at]fortum[dot]com)

Mandag - torsdag kl. 7-16 og fredag kl. 7-15 (CET)
Du er altid velkommen til at kontakte vores Kundeservice på telefon eller mail.