Certifikater

Vores certificeringer er jeres garanti for kvalitet, miljøhensyn og sikkerhed i arbejdet.

Certifikater sikrer høj kvalitet

Fortum Recycling & Wastes anlæg, kontrolsystemer og services i Norden er certificerede efter standarderne ISO 9001 for kvalitetskontrol, ISO 14001 for miljøledelse og ISO 45001 for sikkerhed. Det er jeres garanti for helhedsorienteret miljøledelse af høj kvalitet, som løbende forbedres.

Sikkerhed for kunder, medarbejdere og miljø
Sådan slutbehandler vi jeres farlige affald

Vores certifikater

ISO 9001-certificeringen for udvikling af et kvalitetsstyringssystem fungerer som en del af den øvrige administration og processtyring og garanterer en kundeorienteret tilgang til den systematiske kvalitetsforbedring.

ISO 14001-certificeringen understøtter administrationen af miljøanliggender, bl.a. for at gøre interessenterne opmærksomme på vores fokus på miljøansvarlighed og overholdelse af miljølovgivningen.

ISO 45001-certificeringen fremmer sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, så sundheds- og sikkerhedsmæssige problemer tages op som en del af hverdagens aktiviteter.

Certifikat for godkendt kvalitetsledelsessystem (Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 545 af 30. maj 2014) for autoriseret elinstallatørvirksomhed.

ISO 17025-certificeringen dokumenterer vores kompetencer, som det eneste laboratorium i Danmark akkrediteret til analyser af affald. F.eks. spildevand, perkolat, slagger, aske, forurenet jord, olier eller andre prøver.

Achilles JQS certificeringen understøtter vores forudsætninger for at levere kvalitetsløsninger til olieindustrien i Norge og Danmark.

EcoVadis-certifikat (Platin) mht. miljø, arbejdskraft & menneskerettigheder, etik, bæredygtige indkøb. Vurderingen placerer os blandt de 1 % bedst rangerede virksomheder indenfor bæredygtighed hos EcoVadis. Den er baseret på førende internationale bæredygtighedsstandarder såsom Global Reporting Initiative (GRI), de ti principper i FN's Global Compact og ISO 26000. 

Kontakt

Miljøvagten

I normal åbningstid fra kl. 7.30 til 15.30
Tel: +45 2345 5528
ehsq [dot] danmark [at] fortum [dot] com