Konstruktions- og nedrivningsindustri

Med Fortum får I en alsidig partner, der tager hånd om slutbehandlingen af farligt konstruktions- og nedrivningsaffald. En stor del af det farlige affald, som opstår i forbindelse med bygge- og nedrivningsopgaver, kan nyttiggøres til energiproduktion.

En kompetent partner

Forurenede byggematerialer udgør ofte en miljøfare eller nedsætter værdien både på private, offentlige ejendomme og industriområder. Vi tilbyder sikker og sporbar destruktion af forurenede byggematerialer såsom karme, fuger, puds, døre og andre bygningsdele. Fordelene for jer er stor knowhow og kompetent vejledning om pakning, mærkning og transport af forurenede byggematerialer.

De typiske skadelige stoffer for byggematerialer er typisk:

  • tungmetaller som arsen, krom, kviksølv, bly og zink
  • olieprodukter som tjære og forskellige olier
  • klorfenoler og PCB-forbindelser

Materialerne højtemperatur-forbrændes så skadelige stoffer destrueres og eventuelle rester af tungmetaller bindes i vores slagge, der efterfølgende deponeres. I processen omdanner vi det farlige affald til energi, som er kilde til el- og fjernvarmeforsyningen lokalt. Det sker via de mest ressourceeffektive fremgangsmåder og højeste standarder.

Kontakt os for at høre nærmere!

Kontakt

Jørn C. Tidemann

Commercial Director
Tel: +45 6331 7368
Jorn [dot] Tidemann [at] fortum [dot] com

Customer service

Kundeservice

+45 8031 7100
kundeservice [dot] rws [at] fortum [dot] com (kundeservice[dot]rws[at]fortum[dot]com)

Mandag - torsdag kl. 7-16 og fredag kl. 7-15 (CET)
Du er altid velkommen til at kontakte vores Kundeservice på telefon eller mail.