Sikkerhed hos Fortum

Fortum Recycling & Waste ønsker at være en sikker og god arbejdsplads for både sine medarbejdere og samarbejdspartnere. Vores mål er at skabe et sikkert arbejdsmiljø og undgå alvorlige ulykker gennem rettidig omtanke.

Et sikkert arbejdsmiljø uden alvorlige ulykker

Et godt og sikkert arbejdsmiljø for alle medarbejdere er én af vores absolutte kerneværdier. Det kræver, at vi tager et bevidst ansvar for trygge fysiske og psykiske rammer. Alle Fortum Recycling & Waste's danske anlæg er certificerede efter ISO 45001. Vi er dermed forpligtet til løbende at forbedre arbejdsmiljøet ud over lovkravene.

Kun få tilløb til arbejdsulykker hos Fortum Recycling & Waste er forbundet med håndtering af det farlige affald. Typisk har hændelserne samme karakter som på andre store industriarbejdspladser.

I alle vores aktiviteter kommer sikkerhed først. Vi forebygger kontinuerligt ulykker gennem en målrettet sikkerhedskultur. Ved at inddrage alle medarbejdere i en synlig indsats og god dialog identificeres usikre situationer. Det sker bl.a. via:

  • Risikovurderinger
  • Årsagsanalyser
  • Hyppige sikkerhedsrunderinger i organisationen (Safety talks)
  • Registrering og opfølgning på tilløb til arbejdsulykker
  • En dedikeret arbejdsmiljøorganisation

Da vi har en kompromisløs indstilling til sikkerhed, har vi valgt at nedsætte risikoen ved at stille et minimumskrav til chaufførernes forståelse af regler. Her finder du:

Sprogkrav til chauffører 
Language requirements for drivers 

Krav til værnemidler for eksterne leverandører fra den 1. november 2019

Brev til leverandører om brug af personlige værnemidler
Krav til brug af værnemidler (illustreret)

Skærpede krav til chauffører fra den 1. april 2021

Vi skærper og harmoniserer sikkerhedskravene til chauffører, der kommer på anlægget i Nyborg, så de bliver de samme som for øvrige medarbejdere, der arbejder på vores anlæg.

Brev om ændrede sikkerhedsregler for chauffører 
Letter about sharpened safety guidelines for truckdrivers 

Det betyder, at chauffører også skal vise dokumentation for, at sikkerhedskurset er gennemført, for at få adgang til vores anlæg. Kan man ikke det, vil man blive bedt om at gøre det. Når man af samme grund ikke sit timeslot, kommer man bag i køen og kan først komme til, når der bliver en ledig plads.

Sikkerhedskursus for chauffører
Safety training instructions for truckdrivers 

Hvis chaufføren ikke har de nødvendige værnemidler, kan de lejes for 500 kr. de første måneder. Udgiften vil blive påført fakturaen til kunden. Inden chaufføren kører ind på anlægget, skal han/hun skrive under på, at personen har og vil bruge de krævede værnemidler.

Huskeliste for nødvendige værnemidler
Checklist for necessary personal protection equipment

Sikkerhed for kunder, medarbejdere og miljø

Sharpened safety requirements for drivers as per 1 April, 2021

Read in English

Kontakt

Miljøvagten

I normal åbningstid fra kl. 7.30 til 15.30
Tel: +45 2345 5528
ehsq [dot] danmark [at] fortum [dot] com

References

Sikkerhedskursus for leverandører

Medvirk til at øge sikkerheden på vores arbejdsplads!

Tag kurset her
References

Sikkerhedskursus for chauffører over brovægten

Medvirk til at øge sikkerheden på vores arbejdsplads!

Tag sikkerhedskursus for chauffører