Korrekt affaldshåndtering

Som leverandør af farligt affald er jeres virksomhed ansvarlig for korrekt sortering, emballering, mærkning og deklarering af affaldet. Med Fortum som partner får I afklaret alle spørgsmål og løst alle opgaver - effektivt og sikkert for både mennesker og miljø.

Hazardous waste and detoxification
Sikkerhed

Med en samlet løsning er alt nemmere, hurtigere og mere sikkert.

Climate and resources
Miljø

Ved korrekt affaldshåndtering skåner I miljøet for uhensigtsmæssige påvirkninger.

Cost efficient
Økonomi

Med god planlægning og de rigtige valg kan jeres samlede udgifter til affaldshåndtering reduceres.

Hvad er farligt affald? Og hvordan skal det håndteres?

Korrekt deklarering, emballering og mærkning af farligt affald

Korrekt håndtering af farligt affald

I de følgende afsnit giver vi en generel introduktion til nødvendig viden om korrekt håndtering og sortering af affaldsprodukter, der er klassificeret som farlige.

Farligt affald er typisk kendetegnet ved en eller flere af disse egenskaber:

  • Brandfarligt
  • Sundhedsskadeligt
  • Miljøfarligt
  • Giftigt
  • Ætsende

I er altid velkommen til at kontakte Kundeservice, som er klar til at hjælpe jer med, at håndtere det farlige affald på den mest hensigtsmæssige måde.

Læs mere
Customer service

Kundeservice

+45 8031 7100
kundeservice [dot] rws [at] fortum [dot] com (kundeservice[dot]rws[at]fortum[dot]com)

Mandag - torsdag kl. 7-16 og fredag kl. 7-15 (CET)
Du er altid velkommen til at kontakte vores Kundeservice på telefon eller mail.