Jordrensning

Fortum Recycling & Waste fører an i Norden på jordrensningsmetoder. Vi tilbyder en bred vifte af kundespecifikke løsninger og stor erfaring i retablering af forurenede jordområder.

Hazardous waste and detoxification
Sikkerhed

En højt udviklet sikkerhedskultur samt kvalificerede og erfarne medarbejdere minimerer risici forbundet med jeres opgave.

Climate and resources
Miljø

Vi begrænser miljørisikoen ved at implementere den bedst egnede og mest bæredygtige metode til den aktuelle forureningsudfordring.

Cost efficient
Økonomi

I kan vælge den løsning, som bedst optimerer jeres processer, ressourcer og omkostninger.

Fortum Recycling and Waste Solutions_jordrensning

Udfordringer med forurenet jord?

Der findes i dag en række metoder til oprensning af forurenet jord og arealer, som hver især kan rense jorden, så arealerne igen kan gøres attraktive og brugbare.

Fortum Recycling & Waste har specialister med kompetencer på alle oprensningsmetoder fra kompostering af lettere forureninger til forbrænding af stærkt forurenet jord.

Det gør vi:

  • Termisk behandling af jord, når øvrige metoder ikke er tilstrækkelige.
  • Behandling af jord med differentierede metoder til kombinationsforureninger.
  • Håndtering af overskudsvand fra vask af jord til eget vandbehandlingsanlæg.
  • Nye innovative jordrensningsmetoder som bl.a. Multi-purpose On-site Phase Separator (MOPS) til svært forurenet jord.

Vi sikrer opgravning og logistik af høj standard og i henhold til gældende sikkerhedsforskrifter via planer, som udarbejdes af vores sikkerhedsorganisation.

Når I samarbejder med os om et oprensningsprojekt, åbnes mulighed for at evaluere og tage forskellige, relevante oprensningsmetoder i brug - også på den samme grund. Metoderne tager højde for:

  • koncentrationer af forurenede stoffer
  • områdets størrelse
  • jordbundsforhold 
  • risici forbundet med opgaven

Ud fra vores knowhow og et tæt samarbejde med rådgivende ingeniører, skræddersyr vi behandlingsmetoder, der opfylder præcis jeres behov.

Kontakt os, så vi sammen kan planlægge jeres løsning!

Kontakt

Jørn C. Tidemann

Commercial Director
Tel: +45 6331 7368
Jorn [dot] Tidemann [at] fortum [dot] com

Customer service

Kundeservice

+45 8031 7100
kundeservice [dot] rws [at] fortum [dot] com

Mandag - torsdag kl. 7-16 og fredag kl. 7-15 (CET)
Du er altid velkommen til at kontakte vores Kundeservice på telefon eller mail.