Online nyheder

Danske virksomheder i mørke over cirkulær økonomi - viser undersøgelse udført af Epinion blandt 200 danske virksomheder

13 November 2016, 11:41

Langt størstedelen af danske industrivirksomheder ønsker at implementere en bæredygtig produktionsform - og flere er enige i, at det bliver forretningskritisk inden for 3-5 år. Men de mangler råd og vejledning i forbindelse med den grønne omstilling, afslører en Epinion-undersøgelse.

Nyborg, den 11. november 2016: Der er netop nu en øget diskurs i både EU og Danmark om vækstpotentialet inden for cirkulær økonomi og genanvendelse af affald. Senest er EU-Kommissionen gået i front med en række nye direktiver, og den danske regering nedsatte i forrige uge et Advisory Board af erhvervsledere, som skal rådgive regeringen om cirkulær økonomi.

For første gang har en undersøgelse nu klarlagt over 200 danske virksomheders holdning og viden om cirkulær økonomi. Undersøgelsen er udført af Epinion på vegne af miljøvirksomheden Fortum Waste Solutions og viser bl.a., at kendskabet til selve begrebet cirkulær økonomi er overraskende lavt blandt de adspurgte virksomheder (9%), men at interessen er høj.

Faktisk er 88% af de adspurgte positivt stemte over for cirkulær økonomi efter at være blevet præsenteret for principperne om bl.a. genanvendelse og ressourceoptimering. Den positive holdning til konceptet skyldes overvejende hensynet til miljøet, hvilket 79% af virksomhederne angiver som årsag til, at de er positive over for cirkulær økonomi.

Industrien ser masser af potentiale

En analyse fremhævet af Miljø- og Fødevareministeriet, foretaget af Ellen MacArthur Fonden, viser, at en omstilling til cirkulær økonomi i 2035 kan løfte den danske BNP med 0,8-1,4 procent, og skabe hvad der svarer til yderligere 7.000-13.000 job, en 3-7 % reduktion i Danmarks CO2-aftryk, samt en stigning i nettoeksporten på 3-6 %.

Når man spørger ind til interessen for cirkulær økonomi hos de adspurgte danske virksomheder, er det klart, at de har blik for de økonomiske gevinster ved anvendelsen af cirkulær økonomi i deres forretningsmodel:

  • 54% af respondenterne vurderer at kunne opnå lavere omkostninger gennem ressourceoptimering
  • 38% mener, at brugen af cirkulær økonomi vil bidrage til den grønne vækst i samfundet
  • 34% mener, at de får nye indtægtskilder og forretningsmuligheder ved at anvende cirkulær økonomi
  • 22% anslår, at de vil være i stand til at tiltrække nye talenter gennem en større brug af cirkulær økonomi i deres forretningsmodel

Massiv mangel på viden og rådgivning om cirkulær økonomi

Men en nødvendig betingelse for, at virksomheder er i stand til at implementere cirkulær økonomi, er tilstrækkelig viden. Undersøgelsen fastslår, at over halvdelen (57%) ikke mener, at de har nok viden om cirkulær økonomi til at anvende principperne. Kun 6% er helt enige i, at de har nok viden.

Blandt de 21%, som ikke anvender cirkulær økonomi i dag, svarer 24% desuden, at de mangler lokale aktører, der kan rådgive i processen. Der er altså et stort behov for mere viden om cirkulær økonomi i Danmark.

”Det er positivt, at analysen viser, at mange virksomheder allerede arbejder med principper inden for cirkulær økonomi - uden nødvendigvis at kalde det cirkulær økonomi - og at endnu flere er positivt stemte over for konceptet og vurderer, at der er både økonomiske og miljømæssige gevinster at hente. Altså at det kan være med til at fremtidssikre forretningen. Analysen viser også, at mange virksomheder savner viden for at kunne indfri potentialerne. På det område har vi et fælles ansvar. Virksomheder, myndigheder og organisationer,” siger Karin Klitgaard, miljøpolitisk chef i DI.

Tiden er moden til at implementere cirkulær økonomi

Omkring en tredjedel af respondenterne forventer, at cirkulær økonomi bliver afgørende for deres branche allerede inden for de kommende 3-5 år, hvilket understreger det aktuelle behov for mere fokus på rådgivning om cirkulær økonomi.

”Undersøgelsen bekræfter den oplevelse, vi allerede har i vores arbejde med affaldshåndtering og genanvendelse hos den danske industri. Mange virksomheder ved simpelthen ikke, hvor de skal starte og kender heller ikke omfanget af de forretningsfordele, de kan opnå gennem optimering af deres affaldsflow. Det handler om at starte i det små og blive bevidst om sine affaldsprocesser; hvor man kan minimere sit affald, genanvende, og hvor man ikke må genanvende, pga. farlige stoffer,” siger Jonathan Cope, salgsdirektør for Fortum Waste Solutions i Danmark.

Fortum Waste Solutions er en nordisk koncern, der tilbyder miljøservices og affaldshåndtering. Fortum har det seneste år arbejdet fokuseret med at udbrede kendskabet til cirkulær økonomi i Norden og med at finde nye måder at nyttiggøre affald og gøre andre ressourcer til råmaterialer.

Undersøgelsen konkluderer, at der er et akut behov for viden og rådgivning om cirkulær økonomi til den danske industri, førend man kan starte den grønne vækst i samfundet og styrke danske virksomheders ressourceeffektivitet.

Om undersøgelsen
Denne rapport præsenterer resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse vedrørende danske virksomheders kendskab og holdninger til cirkulær økonomi. Besvarelserne er indsamlet via telefoninterviews foretaget i perioden 22. juni til 12 juli. I alt har 200 virksomheder deltaget i undersøgelsen, alle inden for brancherne bygge- og anlæg, forsyning, hospitaler, industri, landbrug og transport. Du kan rekvirere rapporten hos Communications Specialist Jesper Hansen.

For yderligere information

Jonathan Cope, Sales Denmark, Fortum Waste Solutions A/S, telefon +45 2182 4316 eller jonathan [dot] cope [at] fortum [dot] com (jonathan[dot]cope[at]fortum[dot]com).
Jesper Hansen, Communications Specialist, Fortum Waste Solutions A/S, telefon +45 3085 8133 eller jesper [dot] hansen [at] fortum [dot] com (jesper[dot]hansen[at]fortum[dot]com).